Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Waar en wanneer gaan regulier en complementair eindelijk samenwerken??? Deel III

Waar en wanneer gaan regulier en complementair eindelijk samenwerken??? Deel III

Ik kan me zo goed voorstellen dat deel II niet zo eenvoudig te begrijpen was en zal ik aan de hand van mijn "uitwerklijst" duidelijk maken dat de bloesemtherapie de diepste vorm van psychotherapie is die men zich kan voorstellen.

Als je kijkt bij (Roze) Duizendblad, Vergeving, Vuurdoorn en Star of Bethlehem dan staat hiervoor Bl. Dat betekent dat deze bloesemremedies indirect een relatie hebben met de Blaasmeridiaan.
Dit zijn mensen, die vooral lief zijn. Heel veel voor anderen over hebben en ook heel veel doen omdat het hen moeilijk valt "nee" te zeggen.( zie de uitgebreide blog over Duizendblad 20-02-2016). Ook kunnen zij energieverlies hebben in het bijzijn van anderen. Zij zijn kwetsbaar en kunnen op het werk of school gemakkelijk het doelwit zijn van pesterijen.
Omdat zij vaak zo vaak over hun grenzen laten gaan, kan het gebeuren dat ze plotseling "uit het niets" enorm boos kunnen worden. Deze boosheid wordt door anderen niet begrepen omdat de aanleiding ogenschijnlijk iets heel onbelangrijks is. De werkelijke oorzaak is dat de grens bereikt is van wat zij aan anderen geven of wat, door hun lieve gedrag, anderen altijd van ze verlangen.
Met deze boosheid kunnen Duizendblad-mensen moeilijk omgaan omdat zij bang zijn dat zij door hun boosheid de liefde van anderen verspelen en hierdoor ontstaat een schuldgevoel. En uit schuldgevoel gaan ze weer over hun grenzen en begint de vicieuze cirkel weer opnieuw.

Bij Maskerbloem, Aster, Immortelle, Komkommerkruid en Komkommerkruid II staat ervoor een N. en is er een verbinding met de Niermeridiaan.
De uitgebreide beschrijving van Maskerbloem is gepubliceerd op 07-01-2017 en 13-01-2017, van Aster op 16-07-2017 en 22-07-2016, van Immortelle op 25-11-2016 en 02-12-2016, van Komkommerkruid en Komkommerkruid II op 22-0402016 en 29-04-2016.
Maskerbloem mensen lijden aan angst. Aan allerlei soorten angst. Deze angst laten ze meestal niet aan de buitenwereld zien en komen ze na verloop van tijd precies in het "tegenovergestelde" terecht en worden ze hypochondrisch. En zoals ik al geschreven heb, dient men hypochondrie serieus te nemen. Omdat ze zich hierdoor aan anderen vast kunnen klampen en de ander daar vaak geen raad mee weet en de Aster-mensen zich hierdoor niet gesteund voelen....zelfs vaak het tegenovergestelde...komen ze in een endogene (dat betekent een van binnen-uit komende) depressie terecht.
En zijn zij extra gevoelig voor stress, hetgeen zich weer kan uiten in concentratiestoornissen, het gevoel volledig overbelast te zijn, nerveuze hartkloppingen kunnen krijgen en ja, zelfs volledige black-outs.
Zij zijn gevoelig voor kou, hebben vaak koude handen en voeten. Ze voelen zich vaak wat beter in de zomer.

De Nieuwe Therapieën werken van "rechts naar links" om zodoende de werkelijke, diepliggende oorzaak, dus bijvoorbeeld het Duizendblad-gedrag of het Maskerbloem-gedrag op te lossen.

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen "in therapie" wil.
Hiervoor heb ik 14 combinaties gemaakt. 12 Daarvan komen overeen met de 12 "sporen" die weer een indirecte verbinding hebben met onze organen.
Stel: dat je "alleen" last hebt van het Duizendblad-gedrag. Dan hoort combinatie 3 hierbij.
De combinaties staan beschreven in het kleine boekje "Mindfulness by Nature/ Balsem voor de Ziel. ISBN nr. 9789090293493.

Ook kan ik me voorstellen dat je het helemaal niet weet. Hiervoor heb ik de Basiscombinatie gemaakt (zie de beschrijving op 19 en 28-08-2016) en die geeft rust in het systeem maar lost niet de werkelijke oorzaak op.
En als je het echt niet weet, is de Basiscombinatie zo fijn om mee te beginnen en daarna kan je kiezen voor één van de 12 combinaties.

Combinatie 14 is "alleen" als je examen-sollicitatie of telefoonangst hebt.

Na het beschrijven van alle resterende remedies zal ik ook de combinaties gaan beschrijven.
Op iedere combinatie staat tevens vermeld welke remedies er in zitten.

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.