Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Combinatie 5

Combinatie 5
Bestaat uit de bloesem remedies: Loodkruid, Vrouwenmantel, Hortensia, Peer, Vlinderstruik, Dagkoekoeksbloem en Star of Bethlehem.

Kernbegrippen van deze combinatie zijn:
Sterke intuïtie; in je eigen kracht staan; helderheid in het hoofd; hoop
Combinatie 5 geeft je vertrouwen in je eigen oordeel- en beslissingsvermogen.
Je “luistert” naar datgene wat voor jou belangrijk is en je komt uit voor je eigen mening. Hierdoor kun je makkelijker beslissingen nemen. Je laat je niet meer beïnvloeden door anderen, wat behoorlijke consequenties kan hebben. Dat kan zijn in je privésfeer of op het werk. Blijdschap komt weer terug, net zoals de “zin” van het leven. Rationeel weet je dat de dingen weer binnen je bereik zijn en je gaat ervoor, omdat je er gewoonweg op vertrouwt. Ook als dingen niet van een leien dakje gaan heb je de kracht om je eigen weg te volgen!

Combinatie 5 heeft een relatie met de milt-alvleeskliermeridiaan dus met de organen Milt en Alvleesklier. Een gebrek aan energie in deze meridiaan komt altijd tot uiting in onzekerheid en een verzwakking van het vermogen tot denken, herkennen en evalueren, dus een stoornis in het vermogen tot oordelen en besluiten nemen.

En omdat het al een tijd geleden is dat ik apart over de remedies van Combinatie 5 geschreven heb, volgt hieronder nog een korte uitleg over iedere remedie afzonderlijk.

Loodkruid
Loodkruid-mensen hebben geen vertrouwen in zichzelf en laten vaak de mening van anderen doorslaggevend zijn. Het kan zijn dat zij veel informatie verzamelen, stapels boeken en kranten hebben.
Er mag niets weggegooid worden..…je weet immers maar nooit of het nog eens nodig zou kunnen zijn. Het kan zijn dan anderen je naïef of lichtgelovig vinden. Door het altijd maar vragen kan je anderen op de zenuwen werken. Je vertrouwt niet op jouw eigen beslissingen en luistert niet naar je innerlijke stem. Loodkruid overtuigt je van jouw eigen specifieke kwaliteiten en laat je deze dan ook in de praktijk toepassen. Je neemt werkelijk beslissingen in en over je leven. Dat kan je nu rustig doen en je “overziet” de beslissingen die je neemt of gaat nemen. Je besluit dat het nu tijd is om...…, wat dat voor jou ook moge betekenen. Je “luistert” naar datgene wat voor jou belangrijk is en je laat je hierin ook niet meer beïnvloeden door anderen.

Vrouwenmantel
Vrouwenmantel-mensen zijn heel bekwaam en zelfverzekerd (naar de buitenwereld toe). Ze lijken geboren leiders en ze zullen nooit voorafgaande onzekerheid en/of zwakte
toegeven. De omgeving kan vinden dat ze daardoor dominant, gewetenloos, onbuigzaam en gevoelloos zijn. Je bent trots dat je zo hard werkt en dat je zo streng kan zijn. Je vindt
dat het doel de middelen heiligt. Je doet het nu eenmaal voor de bestwil van de ander? Vrouwenmantel geeft vrouwen de kracht (vanuit hun vrouwelijke kant) om vanuit zichzelf
hun ambities waar te maken. Je hoeft niet meer met “mannelijke” energie aan de slag te gaan. Nog steeds worden er aan vrouwen torenhoge eisen gesteld.
En nog steeds stellen veel vrouwen torenhoge eisen aan zichzelf. Ze heeft een fantastische carrière, een heel druk sociaal leven, een geweldige moeder, een “femme fatale” voor haar man, verpleegster voor het hele gezin, een topkok. Noem maar op. Het eisenpakket voor de vrouw is torenhoog. Je ziet ook bij vrouwen steeds meer “burn-out” ontstaan.
Vrouwen hebben zo’n “gedrag” nodig om zich in de mannenwereld “staande” te houden. De bankwereld, de bouwwereld, de regeringen in de hele wereld, hoge topfuncties worden in het algemeen door mannen “bemand” (ook weer zo’n leuk woord). Maar als mannen-mannen nou meer zouden kunnen delen, meer in de overleg kunnen gaan, meer op hun intuïtie afgaan en meer zouden luisteren naar hun gevoel, dan zouden zij ook in balans met zichzelf kunnen zijn. Daarom is Vrouwenmantel ook voor mannen zo’n goede remedie.
Zodat mannen en vrouwen, gezamenlijk en in volle respect naar elkaar, het leven tegemoet kunnen treden.

Hortensia
Hortensia-mensen zijn constant op zoek. Ze zijn niet tevreden met hun bestaan. Ze hebben het gevoel dat hun leven aan hen voorbij gaat. Je voelt een grote innerlijke leegte. Je kan
het gevoel hebben dat je hoofd één kluwen spaghetti is. Je kunt geneigd zijn tot extreme activiteiten zoals extravagante reizen maken, het liefst hele dure auto’s kopen, meteen de
nieuwste mode kopen ( en als je niet kan kiezen en je kunt het je permitteren, koop je alles wat je leuk of mooi vindt en bent de aankoop even later alweer vergeten). Je vindt het
leven zinloos. Of simpel gezegd: je bevindt je in de bekende Burn-out! Hortensia bestaat uit allerlei kleine bloemetjes, die één geheel vormen. Zo ook met de gemoedstoestand die hiermee verbonden is. Als er heel veel verwarrende situaties in je leven zijn, wat dan ook, dan verbindt de Hortensia dit tot een geheel. Deze remedie verbindt de linker- en rechterhersenhelft beter met elkaar. Daardoor ben je in staat op jouw eigen manier alle zaken een plaats te geven en wel zo dat de dingen duidelijker en helderder
worden. Je voelt dat de ruimte om je heen groter wordt. Als je moeite hebt met lezen of rekenen, “verbindt” de Hortensia de linker- en rechterhersenhelft. Je kan makkelijker en
geconcentreerder studeren.

Peer
Peer-mensen hebben heel veel moeilijkheden in het leven gehad en denken rationeel bij voorbaat dat toch niets zal helpen. Je voelt je totaal wanhopig in een uitzichtloze situatie
en je schikt je al in je lot. Ook als er, op welke manier dan ook, een kleine verbetering optreedt, verwacht je dat het toch weer niet van lange duur zal zijn. Peer zorgt ervoor dat
je niet meer automatisch denkt: dat zal ook wel weer mis gaan. Het geeft je de innerlijke kracht in jezelf en laat je vertrouwen terugkeren. Het geeft je weer het sprankelende
gevoel, diep van binnen uit, terug. Wetend, vanuit je ratio, dat het nu goed komt. Als je in je leven al heel vaak moeilijkheden bent tegengekomen en je bij het volgende obstakel
al weer bij voorbaat denkt: Dat zal ook wel weer mis gaan, dan helpt Peer je om de klus te klaren. Peer geeft je de innerlijke kracht en laat je vertrouwen terugkeren. Als je voor
jezelf claimt dat je het kunt, dan kan je het ook. Je kunt het leven weer omarmen met vol vertrouwen omdat het je innerlijke, werkelijke vertrouwen in het leven weer “teruggeeft”.
Peer: doet niet moeilijk meer (uitspraak van een cliënt).

Vlinderstruik
Vlinderstruik-mensen zijn vaak met hun gedachten in de toekomst. Zij bedenken wat zij in de toekomst allemaal willen doen. Hoe ze hun leven willen invullen. Het heden komt hun
niet zo interessant voor. Hierdoor schuiven ze onaangename karweitjes maar al te graag voor zich uit. Ze vergeten gemakkelijk waar ze hun sleutels gelaten hebben of het gas uit
te doen. Komen vaak te laat op een afspraak. Vlinderstruik geeft als een vlinder inzicht van bovenaf. Deze remedie stelt je in staat om een helikopterview te ontwikkelen zodat je
gebeurtenissen van bovenaf kan beschouwen en je het grotere geheel van een gebeurtenis kunt zien. Je vervalt niet meer in herhalingen. Je bent in staat lering te trekken uit je eigen
ervaringen.

Dagkoekoeksbloem
Dagkoekoeksbloem-mensen lijden aan een gebrek aan zelfvertrouwen. En zij lijden aan faalangst Je durft nauwelijks anderen aan te spreken. Examenangst kwelt je vaak al weken voor het eigenlijke examen. Je acht je tot veel dingen niet in staat en je hebt vaak een sterk minderwaardigheidsgevoel. Dagkoekoeksbloem versterkt je zelfbewustzijn. Het bewerkstelligt het proces dat je in staat stelt jezelf te laten zien, dat je er mag zijn. Het sterkt je zelfvertrouwen. Je kan je eigen persoonlijkheid ontvouwen. Je staat met beide voeten op de grond. “Ik kom er voor uit dat ik er ben”.

Star of Bethlehem
Star of Bethlehem-mensen hebben verwondingen opgelopen in het leven. Een psychische schok kan het hele energetische zenuwstelsel ontregelen. Zij lijden aan malende gedachten, echter alleen over nare, pijnlijke situaties. Je voelt verdriet bij teleurstellingen of na een ongeval of het verlies van een dierbare. De gevolgen van een zwangerschap of een geboortetrauma of schok uit je jeugd kan heden ten dage nog grote gevolgen hebben. En bij iedere verwonding/kwetsing wordt de wond weer verder opengereten.
Dit is de reden dat bij iedere combinatie Star of Bethlehem is toegevoegd. Ervaringen: Een verpleegkundige verliest, na 8  maanden in verwachting te zijn, haar dochtertje. Na het innemen van de remedie blijkt (zij had het idee dat zij dit verlies van jaren geleden een plekje had gegeven), dat zij ’s nachts gedroomd had van haar kindje en ook van het eerste kindje dat in het ziekenhuis was overleden tijdens haar dienst. ’s Morgens werd zij wakker met een gevoel van: hoe kan ik hier nu over gedroomd hebben, het is al zo lang geleden. Het blijkt dat het nu echt uit haar systeem is en er nu echt ook “klaar” mee is. Dit onderging zij met blijdschap. De oude blokkade was weg. De remedie helpt echt deze blokkades van oude wonden op te lossen. En geeft blijheid. Een oude blokkade die ieder mens heeft is het trauma van de geboorte. Tip: Bij iedere geboorte raad ik aan om 6 druppels Star of Bethlehem in het badwater van de baby te doen of het flesje in het bedje te leggen om zodoende de geboorteschok te “neutraliseren”.

Madeleine Meuwessen
*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.