Vrouwenmantel-Alchemilla mollis

Vrouwenmantel

Tijdens één van de Star Remedies-cursussen vroeg ik de cursisten waarom Máxima toch bij het overgrote deel van de Nederlandse bevolking toch zo geliefd is. Er werd o.a. geantwoord: haar charisma,haar uitstraling, haar kennis, haar werkelijke interesse in allerlei zaken, ze is beeldig, altijd prachtig gekleed, ze houdt echt van Alexander en nog veel meer. Ik zei dat dat allemaal klopte, maar hoe komt het dan dat juist zij er, bij de koninklijke familie,  toch zo uitspringt. Daar kwam niet een direct antwoord.
Mijn idee over haar is, dat zij volledig in contact staat met haar eigen vrouwelijke kracht/kwaliteit en van daaruit met haar hart alles voelt en doet in haar dagelijks leven.
Dit is echt, dit is niet gekunsteld en als je als vrouw, vanuit je vrouwelijke energie de dingen doet, dan krijg je zoveel kracht om het allemaal te doen.

Ruim 40 jaar geleden studeerde ik af en het onderwerp van ons proefschrift was: emancipatorisch werken.
Samen met een medestudente Carla, die later één van mijn beste vriendinnen werd, hebben we in ons dorp het vrouwenwerk opgezet.
Een aantal jaren hebben we vrouwenpraatgroepen begeleid, thema-avonden georganiseerd. Het was midden in de tijd dat de Dolle Mina’s van zich lieten horen.
Het was een feministische groep die in de jaren 70 van de vorige eeuw actie voerde voor gelijkberechtiging tussen man en vrouw.
Uitgangspunt vanuit de jaren vijftig is dat gehuwde vrouwen, en zeker moeders, geen betaald werk buitenshuis hoeven/moeten/kunnen verrichten.
Pas in de jaren 60 ontstaan er barstjes in het mannenbolwerk van de betaalde arbeid.
Er is een kleine groep goed opgeleide, ambitieuze vrouwen, die ondanks het huwelijk en hun kinderen, toch een goede baan willen hebben.
Met de babyboomgeneratie, in de loop van de jaren 60, stijgt het aantal vrouwen met een hogere opleiding snel en daarmee de doorbraak van vrouwen naar de arbeidsmarkt.

Aangezien het gezin waarin ik opgegroeid ben al niet “deed” aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (mijn moeder heeft altijd een fulltime baan gehad) had ik soms moeite met de felle, maar zeer begrijpelijke, strijd van de Dolle Mina’s.

Er ontstond in mij een ander begrip over feminisme en emancipatie.
Niet alleen vrouwen moesten emanciperen, mannen hadden dit ook te doen.
Mijn lotto luidde: “mannelijke” normen bij mannen en vrouwen herwaarderen en “vrouwelijke” normen bij vrouwen en mannen opwaarderen.
Over het algemeen wordt onder “mannelijk” verstaan”
Ratio, assertief, analytisch, organiseren, doen, linkerhersenhelft, zon,teveel,
logisch, het gevende principe en nog vele, vele bewoordingen
Onder “vrouwelijk” wordt verstaan:
Emotie, het onderbewuste, intuïtief, verzorgen, ontvankelijk, rechterhersenhelft,
maan, te weinig, overgeven, structuur, het ontvangende principe

En ook nog vele en vele bewoordingen
Zelf heb ik nog steeds een beetje moeite met de bewoording “mannelijk” en “vrouwelijk”

Terug naar Máxima:
Omdat zij, in mijn visie, zeer in contact staat met haar “vrouwelijke” kracht en ook in staat is vanuit haar “vrouwelijke” kracht haar “mannelijke” kracht heel goed te integreren, is zij zeer in balans met zichzelf. En een voorbeeld hoe de positieve kwaliteit van de bloesemremedie Vrouwenmantel is.

Vrouwenmantel-mensen zijn heel bekwaam en zelfverzekerd (naar de buitenwereld toe). Ze lijken onze geboren leiders en ze zullen nooit voorafgaande onzekerheid en/of zwakte toegeven. De omgeving kan vinden dat ze daardoor dominant, gewetenloos, onbuigzaam en gevoelloos zijn. Je bent trots dat je zo hard werkt en dat je zo streng kan zijn. Je vindt dat het doel de middelen heiligt. Je doet het nu eenmaal voor de bestwil van de ander?
Vrouwenmantel-mensen zullen hun toestand van zwakheid en onzekerheid nooit toegeven. Het kan ook mogelijk zijn dat de betrokkene zich van deze toestand totaal niet bewust is, omdat deze ver in het verleden kan liggen of maar een hele korte periode is opgetreden. Het is ook niet van belang of degene zich niet kan herinneren of dit ooit op hem van toepassing is geweest. Ergens in de loop van de therapie komen deze symptomen toch weer binnen het blikveld van het bewustzijn.
Tegenover hun omgeving tonen ze zich: streng, zelfverzekerd, hardleers, dominant, meedogenloos, zonder scrupules, gewetenloos, onbuigzaam, niet in staat zijn zich naar anderen te schikken, gevoelsarm.

Vrouwenmantel geeft vrouwen de kracht (vanuit hun vrouwelijke kant) om vanuit zichzelf haar ambities waar te maken. Je hoeft niet meer met “mannelijke” energie aan de slag te gaan
Nog steeds worden er aan vrouwen torenhoge eisen gesteld. En nog steeds stellen veel vrouwen torenhoge eisen aan zichzelf: een fantastische carrière, een heel druk sociaal leven, een geweldige moeder, een “femme fatale” voor haar man, verpleegster voor het hele gezin, een topkok. Noem maar op. Een torenhoog eisenpakket . Je ziet ook bij vrouwen steeds meer “burn-out” ontstaan. Vrouwen hebben zo’n “gedrag” nodig om zich in de mannenwereld “staande” te houden.
Vrouwenmantel geeft mannen de kracht beter te delen, meer in overleg te gaan, meer op hun intuïtie af te gaan en meer te luisteren naar hun gevoel, zodat zij ook in balans met zichzelf kunnen zijn. Dit maakt deze remedie uitermate geschikt voor mannen.

Zodat mannen en vrouwen, gezamenlijk en in volle respect naar elkaar, het leven tegemoet kunnen treden.

Bij kinderen laat zich deze gemoedstoestand zich vaak zien dat zelfs als ze heel klein zijn proberen ze voortdurend hun eigen wil doorzetten
Als andere kinderen niet zo spelen zoals  zij willen dan worden ze heel snel agressief en proberen  met geweld, gemene dingen – bijten, krabben, knijpen – ze proberen anderen hun ideeën op te dringen
Tegenover ouders en leraren gedragen ze zich, zelfs bij drastische strafmaatregelen, onbuigzaam.
Als ze thuis hun zin niet krijgen, krijgen ze heftige driftaanvallen en in extreme gevallen slaan ze er zelfs op los, schoppen naar hun ouders, slaan met de deuren.
In hun woede kunnen ze zelfs spullen van hun ouders of hun eigen speelgoed vernielen.
Vaak proberen ze zwakkeren te tiranniseren, waarbij hun vermeende kracht hun bevrediging geeft.

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.