Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

PUUR

puurPUUR

Eerst wil ik vermelden dat niet ik maar Micha, mijn zoon, deze remedie heeft gemaakt.

Ook hij heeft in de loop van de jaren zeer bijzondere remedies gemaakt, zoals de Seven Essentials. Hierop kom ik later terug als deze remedies beschreven worden.

Ook heb ik al een aantal keren vermeld, dat, als ik alle remedies beschreven heb, ik de "samenhang" van de remedies ga beschrijven.
En toch wil ik bij de remedie Puur al een kleine beschrijving geven hoe deze gemoedstoestand ontstaan is.

Als je als jong mens, zo omstreeks de pubertijd, de wensen van je omgeving laat prevaleren, ontwikkel je niet je eigen identiteit maar laat je je teveel leiden door de "omgeving".
Met omgeving bedoel ik de ouders en familie, school, vrienden en vriendinnen.
Als in mijn praktijk iemand zegt dat diegene altijd zo lief en meegaand is geweest toen hij jong was, denk ik: Wat jammer.
In de pubertijd zoek je je grenzen op...wat dat dan ook inhoudt.
Maar als je niet "je eigen" dingen doet, maar uit liefde of wat dan ook, de wensen van b.v. je ouders voor laat gaat, ontstaat er een onzekerheid.
Deze onzekerheid vind je natuurlijk ook niet prettig en eens...in de loop van je leven...besluit je, bewust of onbewust, om het op een bepaalde manier te gaan doen. Wat dat ook voor jou mag zijn. Hierdoor ga je beslissingen nemen waar je niet van af wilt wijken en ontstaat de negatieve gemoedstoestand van Puur.
Je besluit om je leven in te richten volgens jouw morele of ideale voorstellingen. Omdat je alleen op verstandelijke gronden beslissingen neemt, verdring je emoties meer en meer.
Het gevolg is een emotionele verharding, je verdringt je lustgevoelens en geniet niet meer echt van het leven.
Je legt jezelf en anderen vele ge- en verboden op.
Omdat er een voortschrijdende emotionele verharding optreedt, kan dat op den duur ook leiden tot fysieke verhardingsverschijnselen, zoals stijfheid in de gewrichten of verharding van de bloedvaten.

Deze gemoedstoestand zie je vaak bij kleinere kinderen ontstaan, die uit een een-ouder gezin komen. Ik bedoel hiermee niet dat een een-ouder gezin niet goed zou zijn, nee.....je ziet vaak dat deze kinderen de rol van de ontbrekende ouder op zich nemen uit liefde voor de ouder waar ze mee leven.
Deze kinderen voelen zich goed als ze de dag-structuur weten. Als ze weten hoe de dag gaat verlopen. Hier voelen ze zich zeker bij.

Degene, die baat hebben bij Puur, zijn zich vaak niet bewust hoe streng ze voor zichzelf zijn en eigenlijk willen ze anderen/ de buitenwereld iets bewijzen. Vandaar dat ze ook het liefst in alles perfect willen zijn.
Voor een werkgever zijn dat natuurlijk geweldige werknemers, want ze willen en zullen laten zien dat ze de beste zijn.

Doordat ze hun lustprincipes onderdrukken ontstaat een totaal verlies van hun levensvreugde en dat werkt weer verbittering in de hand (doordat ze een slaaf zijn van hun eigen beslissing) en wordt het leven wordt topzwaar.
Het is voor deze mensen maar moeilijk in te zien dat zij door deze levenshouding, hun starre ideeën, het leven voor hen alleen maar moeilijker maken. Door met een enkele definitieve beslissing voorgoed een einde gedacht te maken te hebben, beroven ze zich tevens van de kans hun eigen vrije wil te gebruiken. Dus in plaats van zich te bevrijden van de “kwelling van de keus” zijn ze dus een slaaf geworden van hun eigen beslissing, waar ze nauwelijks op terug kunnen komen. Het woord “MOETEN” EN “MEN HOORT” staat op de eerste bladzijde van hun woordenboek.

Kijk maar naar de heersende opvattingen over gezondheid, lichamelijke schoonheid, op sportscholen. Je moet aan het heersende schoonheidsideaal  voldoen.
Natuurlijk is het belangrijk om gezond te leven, het eigen lichaam als jouw tempel zien, aan beweging te doen, maar hoe gezond is het niet als je tevreden en blij bent met jezelf zoals je bent!

Ook in de z.g. New Age-beweging zie je dat er een tendens is te denken dat je je spirituele groei en ontwikkeling kunt forceren door bepaalde leefregels, b.v. voeding, oefeningen en meditatie, of door je terug te trekken uit het maatschappelijk leven en dat deze leefwijze garant staat voor en een uitdrukking is van een hogere graad van bewustzijn. Dit werkt echter alleen mee als dit gebeurt vanuit een sterk gevoelde innerlijke behoefte en niet als een van buiten af opgelegde leefregel. Je verkeert nu eenmaal niet per definitie in een hogere graad van zielebewustzijn door het strikt naleven van die bepaalde leefregels dan iemand die daar helemaal niet mee bezig is, maar van alle facetten van het leven geniet. Spirituele groei wordt alleen bevorderd door zoveel mogelijk natuurlijk te zijn, jezelf te leren zijn, wat dat ook voor jou moge betekenen en je eigen levenstaak zo goed mogelijk te vervullen. Niet wat je uiterlijk manifesteert telt, maar wat je vanuit jezelf manifesteert, gegroeid door inzicht en bewustwording. Niet wat je doet, maar wie je bent geeft een werkelijke spiritualiteit aan. Het gaat niet om de vorm maar om de essentie. Dat betekent dat je flexibel om kunt gaan met ideeën, idealen, leefregels en deze kunt aanpassen aan wat voor jou ziel nodig en noodzakelijk is. Je houdt je niet meer zo star aan je ideeën vast. In de positieve gemoedstoestand ben  je dus in staat nieuwe stappen te ondernemen.

Over de ontdekker van de Bach remedies, Dr.Bach, wordt heel veel geschreven en soms wordt hij afgeschilderd als een soort heilige.  Dr. Bach was een notoire roker en drinker, iemand, die zeer van het leven genoot naast al zijn harde werken. Een Puur-mens zal hierin zeer teleurgesteld zijn, voor anderen zal dit alleen maar een aanmoediging zijn dat Bach, zeer begaafd en spiritueel ontwikkeld, bleek dus maar een gewoon mens te zijn.

Ik vergeet nooit het verhaal van een mevrouw, die bij mij kwam omdat ze een enorme jeuk bovenop haar hoofd had onder het schedeldak. Zoals zij mijzelf vertelde. Ze had allerlei onderzoeken gehad, zij was bang voor een hersentumor. Alle onderzoeken wezen uit dat er fysiek niets aan de hand was.
Zij vertelde mij dat zij een geweldig gezin had. Een lieve man, drie geweldige zonen, die alle drie nog thuis woonden in de leeftijd van 31 tot 38 jaar. Zij zorgde voor alles. De zonen hadden alle drie een goede baan. Kwamen na het werk gezellig thuis eten, met z'n allen, gingen daarna naar de sportschool en vanzelfsprekend zorgde de moeder iedere dag voor alle was inclusief  de sportkleding. Zij was hier erg trots op en "men" kon wel zien hoe goed alles reilde en zeilde bij haar thuis.
Nou, jullie zullen begrijpen dat toen we met de remedies aan de slag gingen en zij meer aan haar zonen overliet ( wat niet zonder slag of stoot ging, want zo langzamerhand moesten zij ook allerlei dingen in het huishouden doen, zoals hun eigen natte, bezwete sportkleding zelf wassen) zij de jeuk op haar hoofd kwijt raakte en zij zelf wat meer van het leven ging genieten.

PUUR voor:
• Een kind dat maar een zeven haalt, loopt constant op zijn tenen en zet zichzelf enorm onder druk
• De mens die door zijn strenge geloofsovertuiging volledig voorbij gaat aan zijn eigen behoeften en leringen
• De topsporter die alleen nog maar leeft voor zijn sport, strak trainingsschema en gunt zichzelf helemaal geen enkele vrijheid hier eens van af te wijken
• De zieke, die zich zo strikt houdt aan het advies van de arts, dat geen enkele vooruitgang wordt geboekt
• Degene die zich niet flexibel kan aanpassen aan een verandering van een situatie en daardoor van streek raakt

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.