Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

3 Eenheid

3 Eenheid

Het kan zijn dat je soms denkt: nou, zo erg is het ook niet wat hier geschreven wordt, maar ik wil in mijn blog juist aangeven hoe zwaar het leven voor mensen kan zijn. Je kunt er ook een "beetje" last van hebben.

Mensen, die deze remedie nodig hebben, zijn vaak eenzaam. Ze ervaren het leven als uitzichtloos en dit geeft hen een gevoel van diepe wanhoop en innerlijke leegte. Alsof de grond onder je voeten is weggemaaid.
Maar deze mensen klagen niet, zij houden hun lijden vaak voor zich. Zelfs houden ze aan de uiterste grens van hun draagkracht hun emoties in bedwang.

Door de jaren heen dat ik met remedies bezig ben (en ik weet dat deze mensen niet klagen) vraag ik altijd of ze koude billen hebben of hoofdpijn onder de haargrens.
Vaak krijg ik te horen: "Hoe weet jij dat nou? Ja, dat klopt! Ben je soms helderziend?"
Nee hoor, dat ben ik niet. Ik weet dat door deze manier van vragen dat iemand eenzaam is. En op deze manier komt het vragen ook niet zo "hard" binnen.
En dan ontstaat de opening om verder de "verdieping" in te gaan.

Het kan een chronische gemoedstoestand zijn waarin je al langere tijd verkeert. Het kan ook zijn dat door plotselinge klappen van het noodlot, als een geliefde plotseling overlijdt of iets anders wat je diep raakt (een faillissement, een mislukking in je beroep een onverwachte tegenslag van het lot), je in deze gemoedstoestand terecht komt.

In deze gemoedstoestand is er nog sprake van discussie en een, soms, wanhopig gevecht tegen een schijnbaar uitzichtloze situatie. En hoe erg datgene is wat je hebt meegemaakt, op de één of andere manier, geef je niet op.

Maar: het leven stort als een kaartenhuis in elkaar.

Op een gegeven moment kwam er maar steeds een beeld van een driehoek. Wat moest ik nou toch weer in hemelsnaam met dit gegeven.

Wij geven de seminars in de Karavanserai. Een gebouw dat behoort bij de Protestantse Kerk. Ik had een gesprek met de koster over een aantal dingen in zake de seminars en zag daar een boekje liggen waarop de Heilige Drie-eenheid werd vermeld. Vader, Zoon en de Heilige Geest. Ik zat zo'n beetje te bladeren in het boekje. Ik ben totaal niet gelovig opgevoed en ja.....het moest toch niet gekker worden. Ik kreeg toch wel heel veel kapsones. Wie was ik wel niet om zo te denken!!!!
Maar er kon ook wel een andere 3-Eenheid zijn. Toen werd mij duidelijk dat ik remedies moest maken van Papaver, Moederkruid en onze prachtige Waterlelie.

Het was prachtig weer en de Papaver, Moederkruid en Waterlelie bloeiden gelijkertijd.
Toen heb ik op één dag remedies gemaakt van Papaver, Moederkruid en Waterlelie.
Nog nooit had ik op één dag drie remedies gemaakt.

En ja, bij de zonnemethode "moesten" ze ook in een driehoek staan en gemaakt worden.

Later, zoals ik al vermeldde in de vorige blog, kom ik nog uitgebreid terug op iedere remedie apart.

Het blijkt ook, dat 3 Eenheid anders werkt dan Papaver, Moederkruid en Waterlelie.
Het antwoord hierop heb ik niet.

Omdat 3 Eenheid behoort bij de Dunne-darm meridiaan kunnen de fysieke klachten ook zijn:
pijn in vingers, hand, elleboog, arm, gevoel van lamlendigheid in de bovenarm, schouderklachten, pijn in de hals, moeilijk het hoofd draaien, pijn in gezicht, oorklachten, onderbuik

en emotioneel o.a.:
aanhoudende somberheid, zinloos geklets, zwaktetoestanden, overmatige angstgevoelens, hevige onrust,

De bloesemremedie geeft het vermogen om duisternis te dragen, verbinding met het leven

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

papaver

moederkruid

waterlelie

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.