Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Vergeving, bestaat uit de bloesemremedies Maskerbloem en Genadekruid

De combinatie van Maskerbloem en Genadekruid laat een oud verdriet omhoog komen. Het kan zijn dat je veel moet huilen bij het innemen van deze combinatie-remedie, maar dit huilen lost veel oud zeer op. Deze combinatie werkt als één bloesemremedie.

Hoe ontstaat nu deze gemoedstoestand;
20 februari 2016 heb ik de blog over Duizendblad beschreven en 16 januari 2018 heb ik de remedie Vuurdoorn beschreven.
Aan het begin van dit alles (Duizendblad) staat zoeken naar erkenning en populariteit. En dat leidt veelal tot zelfverloochening.
Ergens komt dan het moment waar ze zich door anderen uitgebuit voelen en zich agressief tegen anderen afschermen.
Door deze afscherming worden ze bang de erkenning en liefde van anderen te verliezen en wordt langzaam maar zeker de grond onder hun voeten weg gegraven. Bang dat ze niet meer geliefd zullen zijn, waardoor het schuldgevoel/minderwaardigheidsgevoel weer alle kansen krijgt.

Op de opleiding geef ik altijd dit voorbeeld:
Een man werkt al jaren op kantoor, die alles doet voor zijn collega's, niet getrouwd is enz. enz. Op personeelsfeestje is de koffiepot nog niet aanwezig. Hem wordt argeloos gevraagd deze te halen. De man springt dan uit zijn vel, gaat verschrikkelijk tekeer, schreeuwt, agressief. Ogenschijnlijk totaal geen reden om op zo'n manier uit zijn dak te gaan voor alleen het halen van de koffiepot.Maar hier breekt het moment waarop hij zich door anderen uitgebuit voelt en schermt zich dan op een negatieve, agressieve manier af.
In werkelijkheid is het de woede dat hij zich jaren heeft laten gebruiken.
Omdat hij eigenlijk "alleen" maar geliefd wil zijn en hij absoluut niemand wil kwetsen (zijn verlangen naar erkend zijn) en hij door de agressie die hij uit, deze erkenning verspeelt, komt hij in gewetensnood en zoekt hij de schuld weer bij zichzelf.
Hij heeft een slecht geweten dat hij zo gehandeld heeft, zo ontstaat het schuldgevoel.

Dan is de cirkel rond, want vaak komen deze mensen in een vicieuze cirkel, want uit schuldgevoel durven ze weer geen nee te zeggen, laten zich weer uitbuiten en het spel begint weer van voren af aan. En zie je dus een spoor ontstaan van Duizendblad, Vergeving, Vuurdoorn. Dit "spoor" is gerelateerd aan de blaasmeridiaan.
Misschien eens kijken waarom je iedere keer toch blaasontsteking krijgt??????

De bloesemremedie Vergeving helpt bij symptomen als woede, haat nijd, jaloezie,

wantrouwen, wraakgevoelens.
Vergeving-mensen kunnen  voortdurend leven met een irriterende onrust, worden makkelijk woedend en verliezen dan vaak hun zelfbeheersing.
In deze toestand kunnen ze zich zelfs ergeren aan een vlieg op de muur.
Ze beklagen zich vaak over anderen, aan wie ze de schuld voor hun slechte humeur toedichten.
In het algemeen weten ze voor alles steeds een schuldige te vinden, op wie ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen falen kunnen afwentelen.

Vergeving-mensen zeggen vaak over zichzelf: . Ik word heel gauw boos. Vaak ben ik zo geprikkeld, dat kleinigheden me al vaak woedend maken
. Ik erger me vaak aam mezelf, vooral wanneer een ander me tot een of ander heeft overgehaald dat ik eigenlijk niet wilde
. Vaak krijg ik onbeheersbare driftbuien
. Ik ben eigenlijk voortdurend ontevreden en voel me ellendig zonder reden
. Ik kan maar moeilijk vergeven, mezelf niet en anderen niet
. Ik ben erg wantrouwend
. Ik ben erg jaloers, als mijn partner niet op tijd thuis is denk ik de meest erge dingen
. Vaak ben ik jaloers op andere vrouwen, ze zien er veel beter en aantrekkelijker uit.

Zij lijden vaak - overeenkomstig hun temperament - aan koortsige en agressieve ziekten, b.v. plotselinge optredende koorts, vuurrode, brandende of jeukende huiduitslag, allergieën.
Ook hoesten en overgeven (ik kots ervan) kunnen reacties zijn van agressie of uitbarsting van een Holly gesteldheid.

Waarom ontstaat nu deze gemoedsgesteldheid?
Men zegt, dat haat het negatieve spiegelbeeld van liefde is.
Je begint jezelf agressief af te grenzen tegenover je omgeving.
Van een chronische ja-knikker verander je in een notoire nee-zegger.
Waarom sluit je je voor liefde af? Ben soms bang voor liefde? Wil je je tegen iets beschermen?
Heb je misschien in het verleden veel voor anderen gevoeld en ben je zo ernstig teleurgesteld dat je bang bent voor gevoelens? Ben je misschien bang om weer, voor de zoveelste keer, gekwetst te worden?

Is dat het wat Vergeving- mensen bedoelen als ze zeggen
'Ik kan moeilijk vergeven, mezelf en anderen niet?'

Laten we nog een keer aan het beeld van Duizendblad denken.
Deze mensen kunnen uit medegevoel/angst niet meer geliefd te zijn voor de omgeving geen nee zeggen.
Worden deze mensen teleurgesteld - voelen zich vaak uitgebuit - dan hebben ze twee mogelijkheden: of ze nemen deze les van het leven ter harte door hun wil te gebruiken en hun bestaan in eigen hand te nemen te weten waar hun eigen grenzen liggen en waar de grenzen van de ander liggen - of- ze compenseren deze zwakheid door de gevoelens die hun pijn hebben gedaan te blokkeren.
Als je geblokkeerd bent in je doen en laten omdat je te lief bent of omdat je te boos bent of omdat je lijdt aan schuldgevoelens los je dit op met de remedies Duizendblad, Vergeving en Vuurdoorn.
Pas door behandeling van de negatieve gemoedstoestand van Duizendblad wordt de feitelijke basis van de destructieve emoties van Vergeving en Vuurdoorn opgeruimd.
Om deze reden heb ik de combinatie 3 gemaakt.

 

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.