Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Vuurdoorn- Pyracantha

VUURDOORN-mensen lijden altijd aan een slecht geweten. In alle mogelijke en onmogelijke situaties vinden ze redenen om zich schuldig te voel
En zelfs als ze succes hebben, verwijten ze zichzelf dat ze het nog beter hadden kunnen doen.
En als zij/hij een complimentje krijgt, dan kan zij/hij dit niet aannemen.

Wat heb je een beeldige jurk aan! Oh, dat is een oudje hoor en heb ik in de uitverkoop gekocht.

Wat heb je dat probleem goed aangepakt! Oh, daarvoor word ik toch betaald en is het niet meer dan mijn plicht om het goed te doen.

Wat zie je er goed uit! Oh, dat komt alleen maar door de nieuwe make-up, die ik op heb. Als ik het eraf haal, zie ik er niet uit.

Een cadeau aannemen valt degene die lijdt aan de negatieve gemoedstoestand van Vuurdoorn erg moeilijk.
Och, zo'n cadeau is toch veel te veel voor mij?

Ook seksueel gebied hebben deze mensen veel schuldgevoelens. Ook al ben je doodmoe door alle denkbare dagelijkse beslommeringen, denk aan je werk, de kinderen, het huishouden, allerlei taken waar je aan dient te voldoen, dan nog.........???????

Deze mensen zijn afkeurend over zichzelf en straffen zichzelf met zelfverwijten en vaak zeggen ze:
- Had ik maar .....!
- Waarom heb ik ....?
- Neemt u me a.u.b. niet kwalijk ...!
- Het spijt me dat ...!

Ze zoeken de fouten meestal bij zichzelf, ook wanneer eventueel een ander schuldig zou kunnen zijn.
Het kan zelfs zo zijn dat ze zichzelf lichamelijk pijn doen om maar niet geconfronteerd te hoeven worden met hun eigen gevoelens.

Slapeloosheid kan een gevolg zijn van deze gemoedstoestand omdat zij door schuldgevoelens 's avonds niet in slaap kunnen komen en zij zichzelf in bed alleen maar verwijten maken.

Kinderen, die deze remedie nodig hebben, neigen ertoe, telkens herhalend voor alles wat mogelijk is , of zelfs voor futiliteiten, zich te verontschuldigen.
Altijd beginnen ze weer over hun “ misstap of fout” te spreken, alsof dit ze niet met rust kan laten.
Hun "slechte" geweten verhindert ze vaak daardoor ’s avonds makkelijk te kunnen inslapen.
Op school nemen ze vaak de schuld op zich van anderen en aanvaarden de straf zonder klagen.
Bij kleine kinderen uit zich dat schuldgevoel, dat ze altijd weer vertellen wat ze nou toch verkeerd gedaan hebben en hoe mama daarom op ze gemopperd heeft.
Ze wijzen naar een voorwerp, dat ze een keer omgegooid hebben met de opmerking “mamma, au, au”, maken het gebaar dat de moeder b.v. maakte, die hun voor straf op de vingers tikte.
Als de ouders gaan scheiden voelen zij zich vaak schuldig of de scheiding van hun geliefde ouders niet door hen komt.

Lichamelijk kan deze negatieve gemoedstoestand zich kenbaar maken door maagklachten, last van het stuitje, de rechter schouder, het achterhoofd.

Vuurdoorn geeft compassie naar anderen, maar ook naar jezelf.
Jezelf accepteren zoals je bent. Je bent goed zoals je bent. Je houdt van jezelf zoals je bent. Je gunt jezelf te genieten van de goede dingen van het leven. Je hoeft hierover geen slecht geweten te hebben.
Je hoeft je niet meer te verontschuldigen voor jezelf ten opzichte van anderen.
Je voelt je verbonden met elkaar. Samen voor een hoger doel gaan, waardoor (soms ogenschijnlijk niet zichtbare) obstakels vanzelf worden opgeruimd.
Wetend dat je samen met je gelijkgestemden voor hetzelfde doel bezig zijn. Vuurdoorn heeft te maken met compassie, met mededogen met alles wat er leeft op deze aarde. Maar ook compassie voor alles wat in jezelf zit.
Dat je accepteert dat je bent zoals je bent in wezen en dat je daar liefdevol voor jezelf mee kunt omgaan.
Een remedie die ook in deze tijd van groot belang is gezien de manier waarop er met de wereld wordt omgegaan en de manier waarop mensen met zichzelf omgaan.

Wees je eigen leider!

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.