Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Combinatie 3

Combinatie 3
Bestaat uit de bloesem remedies: Duizendblad, Fluitenkruid, Koraalcactus,
Vergeving, Vuurdoorn, Dagkoekoeksbloem, Star of Bethlehem met als
allernieuwste toevoeging Roze Duizendblad.

Kernbegrippen van deze combinatie zijn:
Jezelf beter afgrenzen; troost; liefde voor jezelf; minder boosheid
Combinatie 3 beschermt je tegen invloeden van buitenaf. Je bent in staat je eigen weg te volgen, de angst de liefde van anderen te verliezen, verdwijnt.
Je bent in staat je eigen leven te leiden waardoor boosheid en schuldgevoel geen bestaansrecht meer hebben. Je houdt van jezelf zoals je bent.
De pijn van oud zeer, oude trauma’s en (oud) verdriet verdwijnt.

Duizendblad
Duizendblad-mensen zijn lief, meegaand, beminnelijk en vaak hoffelijke mensen. Het valt hen zwaar om “nee” te zeggen. Eigenlijk ben je op zoek naar erkenning en wil je graag geliefd zijn. Dit gaat vaak ten koste van je eigen behoeften en verlangens. Je merkt ook dat je in het bijzijn van anderen energieverlies hebt en je erg moe kan worden van anderen.
Hierdoor kan het zijn dat je “zomaar” woedend wordt. Het kan vreemd overkomen dat je op iets heel kleins, wat ogenschijnlijk niets met de eigenlijke situatie te maken heeft, zo boos kan worden. Ik leg het altijd als volgt uit: Ik leg een pen ergens neer, en jij wordt woedend daarom. Dat is bijna niet uit te leggen. Het zit zo… je hebt zo vaak over je grenzen laten gaan dat een hele kleine, niets met de situatie te maken hebbende gebeurtenis, je in woede kan laten ontsteken.
De remedie beschermt je tegen negatieve invloeden van buitenaf. Je wordt niet meer "leeggezogen" door anderen. Je bent in staat je eigen weg te volgen en niet meer bang te zijn de liefde van anderen te verliezen omdat je nee kan zeggen.
Het helpt om in de ware zin van het woord een zelfstandig leven te leiden.
Duizendblad is gemaakt met het bronwater van Lourdes.

Fluitenkruid
Fluitenkruid zet je met twee voeten op de grond, maakt je heel groot en geeft je een goed gevoel van eigenwaarde, verbondenheid met de rest van de wereld, bewust van zichzelf,
beschouwen, accepteren, “meditatie-kruid”, compleet, “easy-going”, zonnig – licht, spanning verdwijnt, voeten “voller” geworden. Losmaken van verstopte emoties.

Koraalcactus
Koraalcactus is de vijfde aurasluiter. Deze remedie geeft je het gevoel dat niets je “nu even kan storen”. Je voelt je omhult met een soort dekentje, veilig en toch met beide voeten op de grond terwijl je je licht en luchtig voelt.
Koraalcactus geeft: "Nu is het even helemaal jouw tijd. Tijd voor jezelf. Je gaat zitten met een kop thee en een bonbon…en niets kan je storen." Dat is de associatie met deze remedie. De remedie maakt dat je je beschermd voelt. Bovendien deze remedie maakt dat de aura zich uitrolt als een deken en je helemaal omhult. Je staat met beide voeten op de grond en tegelijkertijd voel je je licht en luchtig.
Je staat met beide voeten op de grond en tegelijkertijd voel je je licht en luchtig.

Vergeving
Vergeving-mensen zijn boos. Ook kunnen zij veel last hebben van jaloezie, nijd, woede. Dit kan “zomaar” opkomen. Zij hebben makkelijk on beheersbare driftbuien.
Je jaloers bent op andere mensen, die meer hebben of die mooier zijn. Je bent makkelijk gekrenkt.
Je bent erg wantrouwend en je kunt denken dat er achter je rug om iets gaande is. Je partner bedriegt je, je kinderen liegen of je vriendin/vriend neemt je niet serieus.
Vergeving, die weer een combinatie is van Maskerbloem en Genadekruid. En deze combinatie doet weer zijn “eigen” werk, anders dan de remedies op zichzelf. Je leeft meer in harmonie en je ontdekt de liefde in jezelf, die dan ook uitstraalt op anderen. Je kunt je echt verheugen op de successen en prestaties van anderen.
De combinatie van Maskerbloem en Genadekruid laat een oud verdriet omhoog komen. Het kan zijn dat je veel moet huilen, maar dit huilen lost veel oud zeer op.

Vuurdoorn
Vuurdoorn geeft compassie naar anderen maar ook naar jezelf. Jezelf accepteren zoals je bent. Je bent goed zoals je bent. Je houdt van jezelf zoals je bent. Je gunt jezelf te genieten van de goede dingen van het leven. Je hoeft hierover geen slecht geweten te hebben.
Je hoeft je niet meer te verontschuldigen voor jezelf ten opzichte van anderen.
Je voelt je verbonden met elkaar. Samen voor een hoger doel gaan, waardoor (soms ogenschijnlijk niet zichtbare) obstakels vanzelf worden opgeruimd.
Wetend dat je samen met je gelijkgestemden voor hetzelfde doel bezig zijn. Vuurdoorn heeft te maken met compassie, met mededogen met alles wat er leeft op deze aarde. Maar ook compassie voor alles wat in jezelf zit.
Dat je accepteert dat je bent zoals je bent in wezen en dat je daar liefdevol voor jezelf mee kunt omgaan.
Een remedie die ook in deze tijd van groot belang is gezien de manier waarop er met de wereld wordt omgegaan en de manier waarop mensen met zichzelf omgaan. Wees je eigen leider!

Dagkoekoeksbloem
Dagkoekoeksbloem-mensen lijden aan een gebrek aan zelfvertrouwen. En zij lijden aan faalangst.
Je durft nauwelijks anderen aan te spreken. Examenangst kwelt je vaak al weken voor het eigenlijke examen. Je acht je tot veel dingen niet in staat en je hebt vaak een sterk minderwaardigheidsgevoel. Dagkoekoeksbloem versterkt je zelfbewustzijn. Het bewerkstelligt het proces dat je in staat stelt jezelf te laten zien, dat je er mag zijn. Het sterkt je zelfvertrouwen. Je kan je eigen persoonlijkheid ontvouwen. Je staat met beide voeten op de grond. "Ik kom er vooruit dat ik er ben".

Star of Bethlehem
Star of Bethlehem-mensen hebben verwondingen opgelopen in het leven. Een psychische schok kan het hele energetische zenuwstelsel ontregelen. Zij lijden aan malende gedachten, echter alleen aan nare, pijnlijke situaties.
Je voelt verdriet bij teleurstellingen of na een ongeval of het verlies van een dierbare. De gevolgen van een zwangerschap of een geboortetrauma of schok uit je jeugd kan heden ten dage nog grote gevolgen hebben. En bij iedere verwonding/kwetsing wordt de wond weer verder opengereten. Dit is de reden dat bij iedere combinatie Star of Bethlehem is toegevoegd.
Ervaringen: Een verpleegkundige verliest, na 8 ½ maand in verwachting te zijn, haar dochtertje. Na het innemen van de remedie blijkt (zij had het idee dat zij dit verlies van jaren geleden een plekje had gegeven), dat zij ’s nachts gedroomd had van haar kindje en ook van het eerste kindje dat in het ziekenhuis was overleden tijdens haar dienst.
’s Morgens werd zij wakker met een gevoel van: hoe kan ik hier nu over gedroomd hebben, het is al zo lang geleden. Het blijkt dat het nu echt uit haar systeem weg is en er nu echt ook "klaar" mee is. Dit onderging zij met blijdschap. De oude blokkade was weg.
De remedie helpt echt deze blokkades van oude wonden op te lossen. En geeft blijheid.
Een oude blokkade die ieder mens heeft is het trauma van de geboorte.
Tip: Bij iedere geboorte raad ik aan om 6 druppels Star of Bethlehem in het badwater van de baby te doen of het flesje in het bedje te leggen om zodoende de geboorteschok te “neutraliseren”.

Roze Duizendblad
Roze Duizendblad geeft bescherming voor emoties van mensen die heel dicht bij je staan, b.v. familieleden. Deze bescherming komt van binnenuit en daardoor kan je de pijnlijke dingen/sterke emotionele invloeden langs je heen laten glijden. Geeft troost aan verdriet van het loslaten.
Je voel je dat hij om je heen sluit...dan gaat het naar de binnenste diepste kern van de aura (als het ware tegen je lichaam aan) en duwt dan de buitenste aura laag verder naar buiten waardoor de binnenste groter en sterker wordt. Je krijgt men ook meer lucht waardoor de buikademhaling beter op gang kan komen! Je voelt letterlijk de energie vanuit de onderkant van je voeten vastwortelen in de aarde, waardoor er een betere afvoer van negatieve energie komt. Het geeft een verhelderend beeld in vogelperspectief van jouw situatie. Hierdoor kan je angst loslaten. Je wordt de dirigent van je eigen leven wat zeer verhelderend werkt. Je wordt stiller van binnen en je blijft beter bij jezelf. Uiteindelijk worden de 1e,2e,3e,4e 3n 5e chakra meer in balans gebracht waardoor de stabiliteit toeneemt.

Combinatie 3 heeft een relatie met de blaasmeridiaan dus met het
orgaan Blaas. Het onvermogen tot loslaten kan zich op fysiek vlak uiten in blaasstoornissen van allerlei aard. Hiertoe hoort ook o.a. slapeloosheid ( uit boosheid) of slapeloosheid (uit schuldgevoel), nervositeit, prikkelbaarheid.

Madeleine Meuwessen
*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.