Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Combinatie 4

Combinatie 4
Bestaat uit de bloesem remedies: Liefde en Hoop, Fluitenkruid, Duizendknoop, Kerspruim, Kruidje roer me niet, Waterlelie, Star of Bethlehem.
Kernbegrippen van deze combinatie zijn:
Lichamelijke ontspanning; troost; paniek; omgaan met zorgen en vertwijfeling
Combinatie 4 zorgt ervoor dat de dwangvoorstellingen, de angst de zelfbeheersing te verliezen, de paniek, de vluchtgevoelens, de nachtmerries en de pijn van oud zeer, oude trauma’s en (oud) verdriet verdwijnen.
Je durft meer van jezelf te laten zien. Je hoeft niet meer te tandenknarsen, nagelbijten, te frunniken of te hyperventileren. Je kan beter doorslapen.

Liefde en Hoop
Liefde en Hoop-mensen hebben chronische paniek. Chronische paniek laat zich niet altijd als paniek zien, meer als vluchtgedrag: Als je schrikt van b.v. een muis die plotseling voor
je uit rent en dat je daardoor gaat rennen, dan kan dat te maken hebben met chronische paniek. Of dat je naar een receptie moet, omdat dat nu eenmaal belangrijk is en je het liefst hard wegrent.
Hoe ontstaat nu deze gemoedstoestand? Het kan te maken hebben met een levensbedreigende geboorte doordat de navelstreng om het hoofdje van de baby zit, een keizersnede, een tangverlossing of met een dreigende verdrinkingsdood en met oorlogssituaties; dus in vele situaties waarbij je leven op het spel stond. Ook als iemand slachtoffer is geweest van geweld, in welke vorm dan ook, en daarbij kun je ook denken aan een ouder die er maar op los sloeg. Bij gebeurtenissen in het heden “triggert” zo’n muis of een receptie of andere “simpele” dingen deze altijd latente paniek. Zoals verteld kan er vluchtgedrag ontstaan of je raakt verlamd van schrik, het gevoel dat je hart ophoudt met slaan of een gevoel van machteloosheid dat je overvalt. Door Liefde en Hoop verandert het vluchtgedrag in moed. Je bent in staat in noodsituaties je voor anderen in te zetten. Je hebt een grote tegenwoordigheid van geest.

Heel vaak wordt angst onder dezelfde "noemer" geplaatst als paniek.
Zoals hieronder vermeld:
We spreken van een paniekaanval wanneer iemand op onverwachte momenten wordt overvallen door een grote, intense angst. Iemand heeft dan het gevoel de controle over zichzelf te verliezen. Het idee flauw te vallen, dood te gaan of gek te worden is overweldigend. Naast deze gedachten is er tijdens zo'n paniekmoment ook sprake van allerlei lichamelijke klachten die de angst versterken. Zo kan iemand last krijgen van hyperventilatie, hartkloppingen, trillen en/of zweten. Een paniekaanval kan overal opkomen, zonder directe aanleiding. In Nederland heeft 4% van de mensen wel eens een paniekaanval gehad. Maar er is pas sprake van een paniekstoornis als de angst voor paniekaanvallen het leven gaat beheersen. Bij veel mensen gaat een paniekstoornis samen met straatvrees (agorafobie).
In mijn optie heeft agorafobie niets maar dan ook niets te maken met paniek. Daarbij denk ik meer aan de remedie Maskerbloem.

Fluitenkruid
Fluitenkruid zet je met twee voeten op de grond, maakt je heel groot en geeft je een goed gevoel van eigenwaarde, verbondenheid met de rest van de wereld. Het maakt je bewust van jezelf, je leert beschouwen en accepteren. Het is een “meditatie-kruid” en het maakt je compleet, “easy-going”, zonnig – licht, spanning verdwijnt, voeten worden “voller”. Het helpt bij het losmaken van verstopte emoties.

Duizendknoop
Duizendknoop-mensen hebben hun emoties verdrongen en gaan schijnbaar zorgeloos en vrolijk door het leven, houden de stemming er in en maken graag grapjes. In de kroeg of op een feestje zijn zij meestal de gangmakers. Voor buitenstaanders lijkt het alsof deze mensen nergens last van hebben. Dat komt door de verdrongen emoties en een ogenschijnlijk zorgeloos leven. Over diepzinnige dingen wordt niet gepraat. Veel blijft oppervlakkig. Als je hen vraagt hoe het gaat, zullen ze altijd antwoorden met : “Goed!”
Deze mensen kunnen neigen naar overgewicht, vooral rond de taille en wat je ook doet, het gaat maar niet weg. Al heb je nog zoveel diëten gevolgd, zodra je ermee stopt, vliegen de kilo’s er weer aan. Duizendknoop haalt de verdrongen emoties omhoog en ontwart één of één van de vele knopen (blokkades), die je nog hebt en maakt deze emoties zichtbaar.

Kerspruim
Kerspruim-mensen hebben veel innerlijk onrust, het gevoel op een kruitvat te zitten of ieder moment te kunnen ontploffen. Ze zijn bang zijn hun zelfbeheersing te verliezen en hierdoor een ander of zichzelf iets aan te doen. Dit uit zich vaak in de vorm van hyperventilatie, tandenknarsen of nagelbijten of constant frunniken. Kerspruim zorgt ervoor dat het dwangmatige verdwijnt, je hoeft geen nagels meer te bijten of te tandenknarsen en zorgt ervoor dat je dieper en beter kunt ademhalen. De angst alle zelfbeheersing te verliezen die je kan drijven tot aan de rand van vertwijfeling, verdwijnt. Je hoeft niet meer bang te zijn dat er duistere, negatieve en destructieve krachten aan de gang zijn. Kerspruim zorgt ervoor dat je dusdanig afgeschermd wordt dat deze geen vat op je hebben. Tevens beschermt Kerspruim tegen niet-benoembare invloeden van mensen. Invloeden waar je een slecht gevoel bij krijgt en moeilijk onder woorden te brengen zijn.
De uitgebreide beschrijving van Kerspruim zijn te vinden bij de blogs van 06-03-2016 en 12-03-2016

Kruidje roer me niet
Kruidje roer me niet geeft je bescherming en steun. Deze remedie geeft je kracht van binnen uit, laat je ook bij je eigen kracht komen en geeft je de moed en de energie en je bent in staat je eigen weg te gaan als je erg gevoelig bent. Je staat bewust in het leven en met beide voeten op de grond.
De uitgebreide beschrijving van Kruidje roer me niet kun je vinden bij de blogs van 23-12-2016 en 30-12-2016.

Waterlelie
Waterlelie zorgt ervoor dat je uit de diepte, donkerte komt en het licht weer vindt. Geeft hoop vanuit het universum voor nu en de toekomst. Alles zal ten goede keren.
Ik heb Waterlelie in het boekje "Mindfulness by Nature", Balsem voor de Ziel,op deze manier beschreven.
Wat ik in de afgelopen jaren heb gemerkt is dat Waterlelie de remedie Dagkoekoeksbloem nog meer versterkt. Dat betekent dat jouw zelfvertrouwen hierdoor nog een enorme "extra stimulans" krijgt.

Star of Bethlehem
De remedie Star of Bethlehem zit in iedere combinatie.
Star of Bethlehem-mensen hebben verwondingen opgelopen in het leven. Een psychische schok kan het hele energetische zenuwstelsel ontregelen. Zij lijden aan malende
gedachten, echter alleen over nare, pijnlijke situaties. Je voelt verdriet bij teleurstellingen of na een ongeval of het verlies van een dierbare. De gevolgen van een zwangerschap
of een geboortetrauma of schok uit je jeugd kunnen heden ten dage nog grote gevolgen hebben. En bij iedere verwonding/kwetsing wordt de wond weer verder opengereten.
Dit is de reden dat bij iedere combinatie Star of Bethlehem is toegevoegd.
Ervaringen:
Een verpleegkundige verliest, na 8 ? maand in verwachting te zijn, haar dochtertje. Na het innemen van de remedie blijkt (zij had het idee dat zij dit verlies van jaren geleden
een plekje had gegeven), dat zij ’s nachts gedroomd had van haar kindje en ook van het eerste kindje dat in het ziekenhuis was overleden tijdens haar dienst. ’s Morgens werd zij
wakker met een gevoel van: hoe kan ik hier nu over gedroomd hebben, het is al zo lang geleden. Het blijkt dat het nu echt uit haar systeem is en het nu ook echt opgelost is.
Dit onderging zij met blijdschap. De oude blokkade was weg.
De remedie helpt echt deze blokkades van oude wonden op te lossen. En geeft blijheid. Een oude blokkade die ieder mens heeft is het trauma van de geboorte. Tip: Bij iedere geboorte raad ik aan om 6 druppels Star of Bethlehem in het badwater van de baby te doen of het flesje in het bedje te leggen ( wel opletten zodat jouw baby er niet bij kan. het om zodoende de geboorteschok te “neutraliseren”.
Verdere informatie over Star of Bethlehem vind je bij de blog van 02-03-2016.

Combinatie 4 heeft een relatie met de drievoudige-verwarmer meridiaan.
Volgens de traditionele Chinese acupunctuurleer is dit een uit drie domeinen bestaand, zuiver fijnstoffelijk orgaan, waarvoor op het grofstoffelijke niveau geen pendant te vinden is.

De volgende blog zal gaan over Chakra 2, wat het doet en welke klachten hier bij horen.

Madeleine Meuwessen
*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.