Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

ROOS - rosaceae

ROOS

Roos-mensen kunnen geen kritiek verdragen en vitten erg graag op anderen. Ze zijn vaak op zoek naar het negatieve en vinden daardoor altijd wel ergens een haar in de soep.
Ze hebben geen begrip voor kleine fouten van anderen en tolerantie is hen vreemd.
Dit uiten ze vaak door haarscherpe humor en cynische kritiek. Ze kunnen razend worden en zelfs handtastelijk. Ze slaan graag onder de gordel! Of als iemand iets tegen ze zegt, geven ze als antwoord: "Ja, maar dat heb jij toch ook?".
Dit gedrag doet hen op den duur, begrijpelijk, geen goed en telkens zullen anderen zich meer van hen afwenden.

Er zijn ook Roos-mensen, die dit niet uiten maar "van binnen" kritiek hebben op alles en iedereen, die "dom" is in hun ogen.
Ook typerend is vooral het verontwaardigde verwijt:" Hoe kun je nu!" met omlaag getrokken mondhoeken.

Eigenlijk verweren ze zich autoritair tegen kleine fouten van anderen om de aandacht van hun eigen falen te verdoezelen omdat ze hun eigen onvolmaaktheid niet willen toegeven.
Het zijn hun eigen kleine onvolmaaktheden die hun ijdelheid en trots treffen en hun diepgewortelde superioriteitsgevoel in grote verwarring brengen.

Een ons allen welbekend Nederlands gezegde:
Wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in het eigen oog

Dit precies kenmerkt de Roos-mensen. Rozen hebben niets voor niets doornen.

In de loop van de jaren heb ik gemerkt dat Roos-mensen tot een minderheidsgroepering kunnen behoren (hoeft niet altijd te zijn) en om deze reden veel vernederingen of haat hebben moeten slikken. Hierdoor is mijn eigen mening wat betreft deze mensen veel milder geworden.

Vaak hebben deze mensen er zelfs nauwelijks last van en zijn ze zich nauwelijks of niet bewust van deze houding. "Anderen zijn vaak overgevoelig" is hun credo. Echter kan hun intolerantie zich in hun eigen lichaam manifesteren zodat ze uiterst heftig kunnen gaan reageren op "onbelangrijke" kleinigheden die zich weer kunnen uiten in verschillende allergieën.

Ditzelfde gedrag zie je bij kinderen.
Ze bespotten en pesten anderen graag. Het kan hun zelfs plezier doen anderen uit te lachen en kunnen zich er heimelijk op verheugen als anderen zich pijn doen. Als andere kinderen een fout maken, worden zij zelfs vrolijk hierover. Ook kan het zijn dat ze niet graag naar school willen omdat de juf of de andere kinderen zo "stom" zijn.
Ook als er bijvoorbeeld een broertje of zusje wordt geboren kunnen ze deze stiekem knijpen onder het mom van een aai (die dan wel heel hard kan zijn).

Het lijkt wel of deze kinderen "ruiken" als andere kinderen moeilijk "nee" kunnen zeggen. En juist deze kinderen (zie blog Duizendblad 20-02-2016 en 27-02-2016) worden door Roos-kinderen gepest.
Roos-kinderen voelen zich vaak ongelukkig omdat vriendjes/vriendinnetjes niet meer met ze willen spelen. Gelijktijdig voelen zij zich snel gekleineerd door oudere of andere dominante kinderen.
Hun brutaliteit kent geen grenzen en stopt zelfs niet voor een volwassene. Als hun moeder boos op ze zijn, lachen ze haar zelfs uit of apen haar na. En het lijkt alsof je totaal geen vat op ze hebt en ze "het bloed onder de nagels" weghalen.
En hoe geïrriteerder een volwassene wordt door hun gedrag, des te brutaler reageren deze kinderen.

De bloesemremedie Roos, samen met de bloesemremedie Vlinderstruik (zie blog 28 januari 2017) is zo goed voor deze kinderen!

De roos is het teken van harmonie, van liefde. Door haar doornen moet ze zich verweren in het leven, maar geeft ook heel veel liefde, staat voor echte vriendschap. Zij bergt het grote geheim in zich, het geheim van menselijk geluk. Als zij niet meer hoeft te “prikken”, is zij in staat volledig in vriendschap en liefde zich te openen. Je wordt verdraagzamer. Je krijgt meer humor dus de scherpe humor verdwijnt. De remedie werkt op je lachspieren. Je bent in staat onbevangen nieuwe indrukken van buitenaf toe te laten. Je ziet de dingen zoals ze zijn, onbevooroordeeld.

Een greep uit de ervaringen van cursisten bij het testen:
Maakt groot, zwaar maar prettig, rust in actie,
Geeft sterke energie bij hartstreek,
De dingen krijgen hun eigen kleur. Alsof je ze kunt zien zoals ze zijn,
Er komt meer dimensie in het plaatje,
Gronding heel sterk, begrenzing voor teveel nieuwe indrukken van buitenaf,
Wakker, heldere kleuren, groei, alert,
Ik wil verder, doorgaan, geen rem,
Gloeiende helende warmte,
Rechte rug, emoties, wakker, helder,
Bij linkeroog en er omheen sterke trek

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.