Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Waar en wanneer gaan regulier en complementair eindelijk samenwerken???

Waar en wanneer gaan regulier en complementair eindelijk samenwerken???

Na het plaatsen van mijn laatste blog werd mij duidelijk dat ik eerst wil gaan uitleggen hoe de Nieuwe Therapieën met de Star Remedies in chronische situaties werken.
Ik kan iedere keer een remedie beschrijven, hetgeen ik ook met liefde doe, maar ik wil eerst gaan beschrijven hoe deze therapie nu precies werkt.
Waarom iemand last heeft van een endogene depressie, hoe die is ontstaan, zodat de lezer een nog duidelijker beeld krijgt van het ontstaan van bv. deze depressie.
Dit kan niet in één blog beschreven worden. Dat is teveel. Ik denk dat ik dat in drieën of vieren moet doen.
Daarna ga ik weer vrolijk door met de beschrijving van iedere individuele bloesemremedie.

Jaren geleden ben ik naar de Universiteit Utrecht (UU) gegaan omdat ik zo graag wetenschappelijk onderzoek naar de werking van remedies wil.
Wat ik ook allemaal geprobeerd heb, nergens krijg ik een voet tussen de deur.
Ik heb aangeboden om aan ieder dubble-blind onderzoek mee te willen doen...zo overtuigd (na 40 jaar werken met bloesemremedies en zoveel mensen behandeld te hebben) maar deze onderzoeken kosten zoveel geld....dat hiervoor niet uitgegeven wil of kan worden.....de farmacie heeft hier toch geen baat bij?

Omdat ik het werk van Dr. Bach zo belangrijk vind (voor mij altijd de basis van de bloesemtherapie en uit respect voor Dr. Bach), zal ik beginnen met een korte omschrijving geven van het werk en leven van Dr. Bach ondanks dat er al zoveel over hem geschreven is.

Bach bloesem therapie: Genezing van lichaam en geest
De geschiedenis van Edward Bach

Dr. Bach ontdekte in de jaren 30 al dat bepaalde soorten bloemen harmonie brengen in de menselijke geest.

Edward Bach werd geboren in 1886 in Engeland. Toen hij op zestienjarige leeftijd zijn school verliet was hij vastbesloten om arts te worden. Omdat hij van mening was dat hij zijn ouders niet kon vragen om in de kosten te voorzien van de lange medische opleiding besloot hij eerst in de kopergieterij van zijn vader te gaan werken. Drie jaar lang werkte hij in de Bach fabrieken in Birmingham, hetgeen voor hem zeer zware jaren waren. Maar juist in deze moeilijke periode van zijn leven, te midden van de medearbeiders, kreeg hij inzicht in het menselijke karakter, dat later de basis zou vormen van zijn toekomstige werk. Bij de arbeiders in de fabriek heerste altijd de angst om ziek te worden. Ziek worden betekende voor hen verlies van werk en inkomsten, zij werkten vaak door omdat ziek zijn ook nog eens een zware last van medische uitgaven betekende. Hij zag ook dat er aan de klachten van de mensen niet veel meer werd gedaan dan het onderdrukken van de symptomen en hem werd duidelijk dat zijn weg zou liggen in een manier van genezing te vinden die lichaam en geest zouden genezen. Bach was er toen al van overtuigd dat er een eenvoudige geneeswijze gevonden moest worden, één die chronische ziekten zou genezen.

Op 20 jarige leeftijd begon hij eindelijk aan zijn medische opleiding. Als medisch student ontdekte hij bij zijn observaties in het ziekenhuis dat niet alle patiënten die dezelfde ziekte hadden ook genazen bij dezelfde behandeling. Hetzelfde geneesmiddel, dat blijkbaar in staat was om een aantal van hen wel te genezen, op anderen totaal geen effect hadden.
Hij realiseerde zich toen al dat patiënten met een soortgelijke persoonlijkheid vaak op hetzelfde geneesmiddel reageerden, terwijl anderen, met een andere persoonlijkheid, een andere behandeling nodig hadden, ondanks dat zij aan dezelfde kwaal leden. Zo kwam hij er al vroeg achter dat de persoonlijkheid van het individu van nog groter belang was bij de ziekte dan het lichaam.

In zijn praktijk in Harley Street waren er veel patiënten met chronische klachten die geen baat hadden bij welke behandeling dan ook. De moderne medische wetenschap schoot te kort. Zij concentreerden zich, volgens Bach, teveel op het fysieke lichaam. In de hoop antwoord te vinden op zijn vele vragen begon hij zich te verdiepen in de bacteriologie en homeopathie. Hij ontdekte dat bepaalde darmbacteriën veel te maken hadden met chronische ziekten. Hij ontwikkelde zeven orale vaccins, Bach-nosoden genaamd, die heden ten dage nog steeds door allopathische en homeopathische artsen worden voorgeschreven.

Toen Edward Bach de werken van Hahnemann las, een Duitse arts uit de 18e eeuw die bekend is geworden als de vader van de homeopathie, kwam hij tot de slotsom dat er tussen Hahnemann en hem een grote overeenkomst bestond, n.l. dat het principe van het echte genezen lag in het behandelen van de mens en niet zijn ziekte.
Bach veronderstelde dat de oorzaak van ziekte negatieve gemoedstoestanden zoals angst, verdriet, onzekerheid, eenzaamheid, ongeduld enz. moest zijn.
En dit was het eigenlijke begin van zijn nieuwe werk.

Het begin van het nieuwe werk en de ontdekking van de remedies
De drang in hem werd telkens groter om de natuur van Wales in te trekken, het land waar zijn voorouders vandaan kwamen. In begin 1930 gaf Bach zijn praktijk op in Londen, vertrok naar Wales en wendde al zijn tijd aan om in de natuur naar geneesmiddelen te zoeken. De sensitiviteit van Bach was enorm ontwikkeld en door zijn sterke verbondenheid met de natuur voelde hij de helende kracht van bloesems op zijn lichaam en ziel. Tot 1936 ontwikkelde Bach 38 remedies, die ieder refereerde aan een bepaalde gemoedstoestand. De eerste 19 remedies die Bach ontdekte werden geprepareerd volgens de “zonne-methode”. Een zeer eenvoudige methode. Hierbij worden bloesems, die groeien in hun natuurlijke omgeving, op een heldere, zonnige dag ’s morgens vroeg geplukt. De bloesems worden in een glazen schaal, gevuld met water van een uit de omgeving natuurlijke bron, gelegd en wel zo dat de oppervlakte van het water helemaal bedekt is. De zon brengt de trillingen van de bloesems over op het water. De bloesems blijven ongeveer drie tot vier uur in de schaal. Dan worden met takjes of blaadjes van dezelfde plant de bloesems uit het water gehaald. Deze oplossing wordt met dezelfde delen brandy vermengd – dit i.v.m. de houdbaarheid. Stel dat er een halve liter water in de schaal heeft gezeten, die wordt bijgevuld met een halve liter brandy, dan heb je dus een liter “moedertinctuur”. Hiervan worden twee druppels gebruikt om een “stockbottle” te maken, deze wordt aangevuld met brandy. Deze flesjes zijn te verkrijgen in de desbetreffende winkels

Omdat niet alle bomen, struiken en bloemen in een seizoen bloeien, waarin veel zon schijnt, werden de andere bloesems bereid volgens de kookmethode: hierbij worden de bloesems 30 minuten gekookt. Als deze afgekoeld zijn wordt alles gefilterd en weer vermengd met dezelfde hoeveelheid brandy en op dezelfde manier afgehandeld als bij de zonnemethode.

Het geweldige van Edward Bach is volgens mij niet alleen de ontdekking van de remedies, maar dat de 38 remedies de werkelijke archetypen zijn die te maken hebben met gevoelens bv. jaloezie, gebrek aan zelfvertrouwen, angst of depressie. Deze gevoelens heeft iedereen op de wereld of je nu in Nederland, Zuid-Afrika of Alaska woont. Deze gemoedstoestanden zijn voor alle mensen typerend. Dit zelfde geldt ook voor dieren en bloemen, bomen enz. Dieren kennen ook angst of jaloezie of willen constant aandacht, planten die je in een andere hoek plaatst kunnen er na een tijdje bv. verlept uitzien ook al krijgen ze dezelfde hoeveelheid zon en water. Zij kunnen zich ook achtergesteld voelen als ze op een andere plaats worden gezet omdat er een nieuwe plant bij komt.

De filosofie van Edward Bach
En zijn indeling van de remedies

Bach ging er vanuit dat de 38 “deugden” als verbinding dienen tussen je persoonlijkheid, zoals je hier op aarde je manifesteert en je Hoger Zelf of je ziel.
Als je niet in harmonie met je Hoger Zelf handelt veranderen “deugden” in negatieve gemoedstoestanden, b.v.:
• Uit geloof: pessimisme
• Uit hoop: wanhoop
• Uit dapperheid en vertrouwen: angsten

De bloesems herstellen door hun trillingen het contact met het Hoger Zelf en helpen de betrokkenen de deugd verder te ontwikkelen.
“De negatieve zielstoestanden worden niet als symptomen “bestreden”, want daardoor zou men ze energetisch in stand houden. Ze worden veeleer door hogere energietrillingen als het ware overstroomd, waardoor ze, zoals Bach het noemt, “wegsmelten als sneeuw voor de zon”.

Zo beschreef Dr. Bach het bovenstaande. Ik zal hier later op terugkomen omdat ( gezien de huidige medische ontwikkelingen), de uitkomst hetzelfde is echter de wetenschappelijke verklaring m.i. heel anders is.

"Men" heeft de 38 remedies ingedeeld in zeven groepen, (waarschijnlijk analoog aan de zeven Bach-nosoden) n.l.
• Angst
• Onzekerheid
• Onvoldoende interesse in het hier en nu
• Eenzaamheid
• Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
• Moedeloosheid of wanhoop
• Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Echter in het oorspronkelijke werk van Dr. Edward Bach ben ik dit nog nergens tegen gekomen en heeft men m.i. uit onkunde deze groepen in het leven geroepen.

Korte tijd nadat Bach de 38 remedies had ontwikkeld stierf hij op 50-jarige leeftijd in zijn slaap. Zijn levenswerk zat er op. Hij heeft nooit veel mensen met chronische klachten kunnen behandelen. Na het overlijden van Edward Bach werd zijn werk door zijn twee meest toegewijde assistenten – Nora Weeks en Victor Bullen – doorgezet. Zij hebben hun werk weer overgedragen aan John Ramsell en Nicky Murray, broer en zus, die de beheerders werden van het “Bach centrum”. Jammer genoeg wordt de naam van Nicky Murray nergens meer vermeld!

Soms lees ik verhalen waarin Edward Bach als een soort halfgod wordt afgeschilderd. Hij was in mijn ogen een gewoon mens, hield ervan om in de kroeg een borrel te drinken, rookte meer dan misschien wel goed voor hem was, hij hield ervan de vissers te helpen bij het aan land slepen van hun boten en wandelingen te maken in zijn geliefde dorpjes van het platteland, maar door de kenmerkende eigenschap van zijn werk, n.l. zijn onzelfzuchtige verlangen om de mensheid te helpen heeft hij ons een geweldige erfenis nagelaten.

De Nieuwe Therapieën volgens Dietmar Krämer
Dr. Edward Bach heeft zijn werk niet kunnen uitbouwen, verfijnen. Wie dat wel deed en nog steeds doet is Dietmar Krämer, een Duitse heilpraktiker. Met zijn enorme kennis heeft hij de geneeswijze van Dr. Bach uitgediept. Hij heeft een methode uitgewerkt, waarin het mogelijk is problemen laagje voor laagje af te schillen totdat je bij het diepste, onderliggende probleem komt. In een oud boekje van John Ramsell en Niekie Murray: "Over de Bachbloesemremedies” staat een hoofdstuk:

Hoelang moet je de Remedies toepassen vóór er enig resultaat te bespeuren valt?
Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Veel hangt af van hoe diep het voorliggende probleem geworteld is. Het hier onderstaande geeft m.i. al een stukje weer van hoe de Nieuwe Therapieën van Dietmar Krämer aansluiten op het oorspronkelijke werk van Dr. Bach. Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Voor een acuut ontstane situatie kun je b.v. 2 druppels van iedere willekeurige remedie in een glas water doen en daarvan kleine slokjes nemen. Daarmee bereik je in zo’n geval al resultaat. Gaat het echter om een al langer bestaand probleem, dan moeten er natuurlijk veel meer bijzonderheden bekend zijn om te kunnen bepalen welke remedies voor die persoon de juiste zijn.

Figuur 1 stelt een wip in balans voor. Hiermee geven we het evenwicht aan dat ons in onze natuurlijke staat symboliseert. Dit evenwicht stelt ons in staat in de loop van ons leven alle lessen en ervaringen die op onze weg komen, goed op te vangen. Door deze situaties goed te doorstaan, kunnen we ons steeds verder ontplooien. We slagen er echter lang niet allemaal in al onze taken te vervullen zonder dat een of andere strijd of afwijking ons afremt of ons op een dwaalspoor brengt.

Figuur 2
In figuur 2 heeft iemand, die heel vakbekwaam is en plezier heeft in zijn werk, op een zekere dag het gevoel dat zijn werk toch wel een zwaardere belasting voor hem wordt dan hij zich heeft gerealiseerd. In dit stadium gaat het nog niet om een al stevig geworteld probleem. Een geringe aanpassing is nodig om dit evenwicht weer te herstellen. Wanneer hij echter niets doet om zijn evenwicht te hervinden, zal het gevoel te kort te schieten vaste voet krijgen. Dan treedt er een sneeuwbaleffect op: hij gaat b.v. twijfelen aan zijn eigen bekwaamheid, terwijl hij voorheen blaakte van zelfvertrouwen. Dit kan weer tot allerlei andere negatieve gemoedstoestanden leiden.

Figuur 3
Als dit afglijden zich voortzet, zal hij uiteindelijk – na een periode van 1 tot misschien wel 20 jaar en misschien nog wel veel langer – ontdekken dat hij helemaal uit zijn evenwicht is geraakt. (figuur 4). Zijn probleem heeft dan inmiddels zo stevig wortel geschoten dat hij zwaar gebukt gaat onder stress, zorgen en angst. Dit resulteert dat hij uiteindelijk instort. Afhankelijk van wat lichamelijk zijn zwakke punt is, zal zijn gevoel van onbehagen nog worden versterkt door het optreden van een maagzweer, astma, sinusitis, enz. Als hij het geluk heeft in zo’n goede conditie te zijn dat dit soort kwalen niet optreden, zal hij waarschijnlijk geestelijk instorten (positie D).

Figuur 4

Conclusie: Hoelang het duurt voordat de remedies een positief effect hebben, is afhankelijk van de positie waarin de persoon in kwestie zich op de helling bevindt.
Het zal duidelijk zijn, dat als je positie A gaat behandelen er niets in het evenwicht van de wip verandert.

Juist daarin ligt het antwoord als je met bloesemremedies aan het werk gaat volgens de Nieuwe Therapieën van Dietmar Krämer.
Volgende week komt er meer inzicht in deze methodiek.
In het kort gaan we uit van eerst de uitwendige negatieve gemoedstoestanden op te lossen, daarna de negatieve decompensatie gemoedstoestanden, de negatieve compensatie gemoedstoestanden, de negatieve communicatie gemoedstoestanden, level I, level II, level III, level IV en level V.

Het lijkt misschien heel veel wat hierboven beschreven is, echter, als ik dan mijn "uitwerklijst" ook in de blog plaatst, zal het voor eenieder duidelijk worden en zal inzicht komen hoe je, door middel van bloesemremedies, je eigen leven in eigen had kunt nemen.

Omdat de methode van Dietmar Krämer de “gehele” mens behandelt tot level I (verder niet), zou de vraag omhoog kunnen komen als dit helemaal compleet is, (wat het ook is gebleken de laatste 27 jaar, zo lang werk ik al samen met hem)

waarom ik dan zo nodig ook remedies moest gaan maken?
In de aankomende blogs zal ik dit ook duidelijk maken.

Madeleine Meuwessen

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.