Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Ismene- Hymenocallis festalis

Ismene-mensen leven het liefst in hun fantasiewereld.

Ze fantaseren dikwijls over de toekomst.
Vaak gaat het om dingen die ze graag willen hebben, maar niet kunnen krijgen.
En zelfs in gezelschap zijn ze met hun eigen gedachten bezig en ontgaat hen volledig wat er om ze heen gebeurt totdat iemand ze iets vraagt, waardoor ze zich wezenloos schrikken.
En als ze ziek zijn lijkt het alsof ze geen interesse hebben om gezond te worden.

Het kan zijn dat je meer in je fantasiewereld leeft dan in de werkelijkheid. En hierdoor heb je geen interesse voor de buitenwereld en kan het zijn dat je weinig belangstelling toont voor de situatie van het ogenblik.

Eigenlijk ontvlucht je de "ruwe" werkelijkheid naar een droomwereld waar alles veel mooier en harmonischer lijkt.

Hierdoor maak je een verstrooide en ongeïnteresseerde indruk, lijkt het alsof je slaperig bent en loop je vaak te dromen.

Stel: Je loopt naar de kamer om iets te pakken. Eenmaal in de kamer weet je absoluut niet meer wat je moest pakken en moet je teruglopen waar je vandaan kwam om je weer te kunnen herinneren wat je in de kamer moest pakken.

Stel: Je rijdt/fietst/loopt vaak van A naar B. Als je eenmaal in B bent en terugdenkt aan de rit, dan blijkt dat je vaak grote delen op de automatische piloot hebt gereden/gefietst/gelopen.
Eigenlijk ben je dan met je gedachten heel ergens anders.
Zo kan het ook zijn dat je naar een televisieprogramma kijkt en je naderhand absoluut niet meer weet waar het over ging.

Op het werk hebben Ismene-mensen het moeilijk om zich op hun werk te concentreren, zijn ze heel snel afgeleid en een opvallende eigenschap is dat ze zo vergeetachtig zijn.

Ook kan het zijn dat je je vaak stoot of dat je regelmatig struikelt, ergens aan blijft haken, makkelijk dingen laten vallen of dat je tegen anderen oploopt.

Lichamelijke kenmerken zijn vaak een bleke huidskleur, afwezige blik, koude handen en voeten, gezicht- en gehoorstoornissen en lijkt het gezicht vaak uitdrukkingsloos.

Hoe ontstaat nu zo'n gemoedstoestand zul je je afvragen.

Als mensen of kinderen bij mij komen is bij de anamnese een belangrijke vraag of ze op de uitgerekende datum geboren zijn.
Thomas Verny schrijft in zijn boek The Secret Life of the Unborn Child, dat kinderen, die te laat geboren zijn willen niet in de koude werkelijkheid gegooid worden, maar liever in deze weldadig aangename schemertoestand willen blijven.

Op school zijn ze er niet "bij", kijken liever naar buiten en dromen wat ze kunnen doen.
Ze vinden de leerstof ook niet interessant. En maken een slaperige, afwezige indruk.
Ze kunnen zich moeilijk concentreren omdat hun gedachten telkens "wegzweven".
Schrijven binnen de lijntjes is moeilijk voor ze.
Op school moeten ze gedwongen worden om "bij de les"te blijven. En kunnen ze de leerkracht, die ze tot de orde roept, aan kijken van "waar heb je het over"?
Eten vinden ze vaak niet interessant en laten het makkelijk koud worden.
Vaak hebben ze een bleek gezichtje en zijn de handjes en voetjes ijskoud.
En net zoals bij volwassenen struikelen ze, komen thuis met kapotte kleren omdat ze weer ergens achter zijn blijven hangen, zijn hun schoolspullen onvindbaar.
Ze hebben een grote behoefte aan slaap want ze vinden het heerlijk om in bed te liggen dromen.
Het zijn de kinderen die met open ogen dromen.

Krijgen deze kinderen tegenwoordig niet vaak de diagnose ADD????
Op de site van steunpunt ADHD lees ik:
ADD
Kinderen met ADD (ADHD van het overwegend onoplettende type) vallen op omdat zij:
dromerig zijn
passief lijken
teruggetrokken zijn
ongeorganiseerd en vergeetachtig zijn
niet lijken te luisteren
vaak dingen kwijt zijn
gemakkelijk afgeleid worden
moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas
Veel van deze kenmerken komen bij alle kinderen in meer of mindere mate voor. Bij kinderen met AD(H)D gaat het om een aantal kenmerken die in ernstige mate voorkomen en de ontwikkeling van het kind belemmeren.

bronvermelding: Steunpunt ADHD

Deze kinderen kunnen extreem gevoelig zijn voor allerlei infectie ziektes en daardoor constant verkouden zijn. Dit komt omdat zij zich vaak bevinden zich vaak in een Ismene-toestand.
De voortdurend terugkerende infecties proberen hen een sterker lichaamsbewustzijn te bezorgen.

Als deze kinderen en natuurlijk ook volwassenen zich kapot schrikken omdat ze door de leerkracht of de werkgever op het matje worden geroepen, kan het zijn dat ze ongelofelijk onrustig gedrag gaan vertonen en al het werk zo snel mogelijk af willen raffelen om maar weer zo snel mogelijk in hun eigen wereld terug te kunnen keren.

Krijgen deze mensen niet vaak het stempel ADHD??????
ADHD
Jonge kinderen met ADHD vallen vooral op omdat zij:
moeilijk stil kunnen blijven zitten
snel zijn afgeleid
moeilijk op hun beurt kunnen wachten
van de ene activiteit naar het andere hollen
niet rustig kunnen spelen
overdreven veel praten
anderen in de rede vallen
niet luisteren naar wat anderen zeggen
zich vaak in gevaarlijke situaties storten
moeilijk instructies kunnen volgen
anders reageren op straf en beloning
veel kwijtraken of vaak iets verliezen
moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten
zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden
bronvermelding: Steunpunt ADHD

Ook op de site van https://www.hersenstichting.nl staat hierover veel informatie.

Er kwam een vrouw bij mij in de praktijk die extreem last had van deze gemoedstoestand.
Ik vroeg haar de vragenlijst in te vullen.....nou, die was natuurlijk weg.
Aan het eind van het consult toen ik haar de rekening gaf, was ze haar portemonnee kwijt....logisch.
Ze moest haar kinderen van school halen nadat ze bij me was geweest, maar was vergeten hoe laat haar kinderen uit school kwamen.
En zo ging het maar door.
Ze vond het leven geen waarde hebben ondanks dat ze heel blij met haar kinderen was.
En wat ze me uiteindelijk vertelde was dat ze zich vorige levens kon herinneren en dat ze daar veel liever wilde zijn dan nu in dit leven.
Dat was voor mij misschien wel de heftigste ervaring van de negatieve gemoedstoestand van Ismene.
Uiteindelijk hebben de remedies heel veel voor haar gedaan.Voor mij was het toen echt heel moeilijk me voor te stellen dat je je vorige levens zo echt kon herinneren.

Het afwezige hoeft niet altijd per se hand in hand te gaan met dagdromen of fantasieën, vaak is het ook een nevelachtige, niet te definiëren toestand waarin veel eenvoudigweg vervaagt en ontastbaar wordt. De materiële wereld lijkt telkens ver weg.

De bloesemremedie Ismene gaat de neiging van het bewustzijn tot wegdromen tegen en kan dan ook in veel gevallen van bewusteloosheid, flauwvallen of beroerte een waardevol remedie zijn. Het haalt het bewustzijn terug en is dan ook in staat in noodsituaties soms levens te redden. Daarom is Ismene ook een van de remedies die zitten in de Eerste-hulp-remedie.

Wat de bloesemremedie Ismene doet is je echt, echt in het hier en nu halen. Je wordt beschouwend naar alles. Je krijgt een terugblik op wat je hebt gedaan en gelijkertijd is er een soort afscheid van wat je hebt gedaan. Je bent in staat afscheid te nemen van “niet reële illusies”, wat ook soms wel heftig kan zijn. Je komt met beide benen in dit leven.
Tegelijkertijd ga je meer dromen en ontwikkelt zich 's nachts je creativiteit, die je overdag vorm kan geven.

Ismene heeft een relatie met de Dikke darm meridiaan.

Ik laat in een verdiepingscursus de remedie weer aan vele “hoogsensitieve” mensen voelen. De antwoorden komen weer allemaal overeen.
De remedie maakt de aura compacter, wat steviger, de aura komt wat meer naar “binnen”, en gelijktijdig ontstaat er een soort verbinding van voeten naar het hoofd en de lijn gaat “door”.
Voelen zich hierdoor “veiliger”. Geeft hierdoor een zeer prettig gevoel.

Madeleine Meuwessen
.
*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.