Kruidje-roer-me-niet – Mimosa pudica

 

Kruidje-roer-me-niet

De bloesemremedie Kruidje-roer-me-niet is geschikt voor zeer gevoelige mensen. Mensen, die hoog sensitief zijn (HSP) beleven de wereld op een andere manier dan mensen die die eigenschap niet hebben.
Het zou kunnen zijn dat de omgeving (lees mensen) kritisch op Kruidje-roer-me-niet-mensen reageert. Hoe vaak hoor je niet: stel je niet aan,…zo erg is het niet,….je moet hier niet zo sterk op reageren, want ik bedoel er niks mee,……je moet een beetje eelt op je ziel krijgen,…..zo is het leven nou eenmaal.
Kruidje-roer-me-niet-mensen zijn snel lichtgeraakt, overprikkeld, worden snel emotioneel, ervaren sneller angst, depressie en stress.
Ze hebben een verhoogde kwetsbaarheid, emotionaliteit en subtiliteit komen bij hen hard binnen.
Hoog sensitiviteit wordt gekenmerkt door een diepgaande informatieverwerking en een meer bedachtzame interactie met de buitenwereld. Bij voorbaat sluiten zij zich vaak al af of beschermen zichzelf om niet gekwetst te worden. Net zoals de bloem doet wanneer ze alleen al wordt aangeraakt.

Door de ervaring van een schok of trauma worden Kruidje-roer-me-niet-mensen gevoeliger en gevoeliger en dreigen zij zich te “sluiten” al voordat er ook maar iets gebeurt.

De bloesemremedie Kruidje-roer-me-niet zorgt ervoor dat je meer afgeschermd bent en dat je meer ruimte voor jezelf neemt.
Ook wanneer de ander te dichtbij komt, kan dat je niet meer storen.
Je gevoeligheid wordt er niet minder om, maar je kunt je beter focussen. Als een radio die nu een goede antenne heeft en op de juiste frequentie kan afstemmen zonder last te hebben van de stoorzenders.
Het uiteindelijke resultaat is dat je je bij voorbaat niet meer afsluit van de buitenwereld.

Je krijgt kracht van binnen uit en de bloesemremedie laat je ook bij je eigen kracht komen. Je bent weer in staat je eigen weg te gaan en deze te blijven volgen. Je staat bewuster in het leven met beide voeten op de grond.

Fysieke zien we vaak dat Kruidje-roer-me-niet mensen snel last hebben van verschijnselen zoals maagpijn, onrustige darmen, hoofdpijn, een algeheel onbehaaglijk gevoel of grote vermoeidheid.

Madeleine Meuwessen
.
*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.