Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Loodkruid - Ceratostigma willmottianum

loodkruidLoodkruid - Ceratostigma willmottianum

Deze mensen zijn zeer weetgierig en ijverig.
Ze vragen je de oren van het hoofd, gaan zo diep in op details, dat je je afvraagt welk nut deze informatie hun geven kan.
Het zijn meestal nutteloze vragen… waarom zijn de bananen krom? Het lijkt of ze vragen omwille van het vragen stellen.
Door het vele vragen werken ze anderen op hun zenuwen, wat ervoor zorgt dat ze op den duur afwijzing in plaats van bijval krijgen.
Door hun eigen gebrek aan zelfvertrouwen, hebben ze teveel bewondering voor en vertrouwen in een ieder die wel sterke standpunten durft in te nemen.

Wat steekt achter deze enorme informatiehonger:

Het niet vertrouwen van het eigen oordeels- en beslissingsvermogen.

Omdat ze hun eigen mening wantrouwen, vragen ze voortdurend anderen om raad.
Ze verzamelen heel veel informatie, stapels krantenknipsels, boeken en alles wat ooit nog wel misschien nodig zou kunnen zijn. Ze sparen deze informatie alleen maar op in plaats van ermee te werken. Hun huis lijkt zo vaak op een puinhoop.
Bij bezoek aan een arts schrijven ze desnoods de diagnose mee. Ze hebben een checklist bij zich waar op alles staat wat ze willen vragen. Deze mensen shoppen meestal bij diverse therapieën tegelijk en vragen aan elke therapeut dezelfde vragen. Alles op zoek naar de zekerheid, maar juist, doordat ze zoveel verschillende meningen horen, worden ze steeds onzekerder.

Als Loodkruid-mens lijd je vaak niet het meest onder je lichamelijke klachten, maar nog meer door de onzekerheid ten aanzien van je ziekte. Kom je in aanraking met de pendel of tarotkaarten, is de kans groot dat je voor elke beslissing pendelt of een kaart leest.

Het bovengenoemde gedrag is vaak de voorbode voor een later ontstane Burn-out.

De bloesemremedie Loodkruid overtuigt jou van jouw eigen specifieke kwaliteiten en hierdoor kan je dit ook in het leven toepassen. Je “luister” ook naar datgene wat voor jou belangrijk is en je laat je hierdoor ook niet meer beïnvloeden door anderen. Hierdoor neem je werkelijke beslissingen in en over je leven. Je besluit dat het nu tijd is om ….., wat dat voor jou ook moge betekenen. Dat kan je nu rustig doen en je “overziet” de beslissingen die je neemt of gaat nemen.

De bloesemremedie Loodkruid heeft een relatie met de milt/alvleesklier meridiaan.

Fysieke klachten uiten zich vaak in eczeem of andere huiduitslag op de rechter wijs-en middelvinger, aan de achterkant van je rechterarm, ter hoogte van de 8e tot de 11e borstwervel en de linkerkant van de slaap.

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.