Loodkruid – Ceratostigma willmottianum

loodkruidLoodkruid – Ceratostigma willmottianum

Deze mensen zijn zeer weetgierig en ijverig.
Ze vragen je de oren van het hoofd, gaan zo diep in op details, dat je je afvraagt welk nut deze informatie hun geven kan.
Het zijn meestal nutteloze vragen… waarom zijn de bananen krom? Het lijkt of ze vragen omwille van het vragen stellen.
Door het vele vragen werken ze anderen op hun zenuwen, wat ervoor zorgt dat ze op den duur afwijzing in plaats van bijval krijgen.
Door hun eigen gebrek aan zelfvertrouwen, hebben ze teveel bewondering voor en vertrouwen in een ieder die wel sterke standpunten durft in te nemen.

Wat steekt achter deze enorme informatiehonger:

Het niet vertrouwen van het eigen oordeels- en beslissingsvermogen.

Omdat ze hun eigen mening wantrouwen, vragen ze voortdurend anderen om raad.
Ze verzamelen heel veel informatie, stapels krantenknipsels, boeken en alles wat ooit nog wel misschien nodig zou kunnen zijn. Ze sparen deze informatie alleen maar op in plaats van ermee te werken. Hun huis lijkt zo vaak op een puinhoop.
Bij bezoek aan een arts schrijven ze desnoods de diagnose mee. Ze hebben een checklist bij zich waar op alles staat wat ze willen vragen. Deze mensen shoppen meestal bij diverse therapieën tegelijk en vragen aan elke therapeut dezelfde vragen. Alles op zoek naar de zekerheid, maar juist, doordat ze zoveel verschillende meningen horen, worden ze steeds onzekerder.

Als Loodkruid-mens lijd je vaak niet het meest onder je lichamelijke klachten, maar nog meer door de onzekerheid ten aanzien van je ziekte. Kom je in aanraking met de pendel of tarotkaarten, is de kans groot dat je voor elke beslissing pendelt of een kaart leest.

Het bovengenoemde gedrag is vaak de voorbode voor een later ontstane Burn-out.

De bloesemremedie Loodkruid overtuigt jou van jouw eigen specifieke kwaliteiten en hierdoor kan je dit ook in het leven toepassen. Je “luister” ook naar datgene wat voor jou belangrijk is en je laat je hierdoor ook niet meer beïnvloeden door anderen. Hierdoor neem je werkelijke beslissingen in en over je leven. Je besluit dat het nu tijd is om ….., wat dat voor jou ook moge betekenen. Dat kan je nu rustig doen en je “overziet” de beslissingen die je neemt of gaat nemen.

De bloesemremedie Loodkruid heeft een relatie met de milt/alvleesklier meridiaan.

Fysieke klachten uiten zich vaak in eczeem of andere huiduitslag op de rechter wijs-en middelvinger, aan de achterkant van je rechterarm, ter hoogte van de 8e tot de 11e borstwervel en de linkerkant van de slaap.

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.