Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Dagkoekoeksbloem

Dagkoekoeksbloem - Silene dioicaDagkoekoeksbloem

De bloesemremedie Dagkoekoeksbloem is voor mensen die lijden aan gebrek aan basis-zelfvertrouwen. Dit kan zich uiten in faalangst, nauwelijks anderen aan durven spreken, snel blozen en soms van opwinding geen woord uit kunnen brengen.
Ook voel je je in het dagelijks leven snel ten opzichte van anderen zelfs minderwaardig of in het bijzijn van anderen schuchter en geremd.
Je acht je tot veel dingen niet in staat en je hebt vaak een sterk minderwaardigheidsgevoel en een groot ontzag voor autoriteiten.

In de praktijk verwacht je snel mislukkingen omdat je aan je eigen bekwaamheden twijfelt, soms ben je ervan overtuigd dat je echt onbekwaam bent! Het spreekt voor zich dat je hierdoor geen nieuwe dingen durft te ondernemen en dat je anderen mateloos bewondert omdat zij zoveel succes hebben, het wel durven.

Kinderen, die moeite hebben met mee te doen met zwemmen of het spannend vinden naar een kinderpartijtje te gaan en proberen er onder uit te komen door te zeggen dat ze daar niets aan vinden, hebben veel baat bij de bloesemremedie Dagkoekoeksbloem.
Voor de kinderen die op school zeggen ze dat ze toch niets goed doen (faalangstig zijn) helpt de bloesemremedie ook.
Fysiek kan het vooral bij kinderen zich uiten in buikpijn boven de navel: de plek van gebrek aan zelfvertrouwen. Het vormt ook de reden dat ik bij kinderen altijd vraag of ze wel eens buikpijn hebben en vraag ze de plek aan te geven waar ze dat voelen.
De oorzaak van stotteren, als dat niet ontstaan is door een schokkende ervaring, ligt vaak in deze gesteldheid.
Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor volwassenen.

Als examenangst je vaak al weken kwelt voor het eigenlijke examen en toeneemt naarmate de datum van het examen nadert, is het zinvol ook al weken voor het examen met deze remedie te beginnen.

De bloesemremedie Dagkoekoeksbloem versterkt je zelfvertrouwen en zelfbewustzijn tevens helpt je je eigen persoonlijkheid te ontvouwen. Je komt met beide voeten op de grond te staan. "Ik kom er voor uit dat ik er ben".

De bloesemremedie Dagkoekoeksbloem ligt ten grondslag aan vele andere negatieve emoties en is derhalve, indirect, met vele meridianen verbonden.

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.