Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Wat kan Hosta betekenen voor volwassenen, kinderen en dieren

hostaDe bloesemremedie Hosta helpt een overgrote sensitiviteit aan te kunnen.

Deze sensitiviteit laat zich vaak zien als:
Vage, niet benoembare angsten.
Niet gemotiveerde angst voor de toekomst.

Het berust allemaal op een overgrote sensitiviteit, die reële indrukken uit een andere sfeer opneemt en onbewust verwerkt.
Dit kan echter door het logische verstand niet verklaard worden en hierdoor ontstaan er allerlei onverklaarbare angsten.

De Hosta-gesteldheid kan worden opgevat als een uitvloeisel van een fijnstoffelijke invloed, die men wel bespeurt, maar niet duidelijk kan plaatsen. Ten gevolge daarvan wekt deze waarneming een vage, niet onder woorden te brengen angst. Zoals aanraken van een hete kachel brandende pijn op de huid veroorzaakt, die door ons bewustzijn als hitte wordt herkend, zo wekt het waarnemen van een astrale invloed een gevoel op dat we bij gebrek aan voldoende kennis als angst ondergaan.

Door Hosta leert mens, kind of dier dat hij voor deze "reële" zaken geen angst hoeft te hebben.
Het moet je duidelijk worden dat deze astrale invloeden je alleen kunnen deren, als je je er voor openstelt.
We zijn niet werkelijk alleen. Een hele kosmos vol onzichtbare trillingen en ook wezens omringen ons voortdurend.
Dat is echter geen reden tot ongerustheid.
De natuur heeft ons waarnemingsvermogen beperkt tot ons fysiek niveau, om te voorkomen dat we ons voortdurend met die andere sferen moeten verstaan.

Kinderen, die voor deze niveaus toegankelijker zijn dan volwassenen willen dat 's nachts de deur van hun kamer open mag blijven of dat er een lichtje mag blijven branden.

Stel nu dat jouw kind zegt dat het bang is dat er een spook onder het bed ligt. Weet je dan of het ook werkelijk een Hosta-angst is?
Daar is op een makkelijke manier achter te komen.
Als het kind op de t.v. een spook heeft gezien dan heeft dat niets met Hosta te maken maar met een heel andere gemoedstoestand. n.l. Maskerbloem.
Deze remedie zal mettertijd ook uitgebreid aan de orde komen, maar voor nu: Als het kind angst heeft omdat het een spook heeft gezien, weet dat Maskerbloem met reële angsten te maken heeft.
Is dit niet het geval ( en daarom is het zo belangrijk te weten naar welke films of t.v.-programma's het kind kijkt of welke boeken het leest, dan is hier sprake van een Hosta-angst.
Vaak zeg ik dat het lijkt of deze kinderen met een "te dunne huid" geboren zijn.
Nog een aanwijzing hiervoor is dat als het kind wakker wordt van een nare droom of nachtmerrie, het niet meer durft te gaan slapen. Ook kunnen deze ingebeelde angsten juist voor het slapen opkomen.

Londen:
Veel kinderen hebben angst in het donker – kunnen alleen inslapen als er een lichtje brandt.
Maar zelfs dat kleine lichtje kan ernstige gevolgen voor de ogen hebben.
Blijft het de hele nacht branden verzwakt het kijkvermogen.
Zo luidt het alarmerende bericht over een studie, waarover het engelse tijdschrift “Nature” heeft bericht.
Het onderzoek is door Amerikaanse wetenschappers van de universiteit van Philidelphia gedaan.

De onderzoekers hebben 479 kinderen onderzocht tussen twee en zestien jaar, de uitkomst was:
Slechts 10 % van de kinderen, die in het donker sliepen, zijn bijziend.
Bij de kinderen, waarbij de ouders een nachtlampje lieten branden, ligt het bijziend bij 55%.
Was het slechts een heel klein nachtlampje, was het percentage 34 %.

Licht laat de oogappel groeien.

Bij vogels en apen is bekend dat licht het groeien van de oogappel beïnvloedt.

Een te grote oogappel is de hoofdoorzaak voor latere bijziendheid.
Tot het tweede levensjaar groeit de oogappel bij kinderen heel snel, verklaren de onderzoekers.
Normaliter komen de parallel invallende lichtstralen bij het netvlies samen en geven een scherp beeld. Is de oogappel te groot, worden de lichtstralen al voor het netvlies samengevoegd.

Mensen die Hosta nodig hebben, lijden aan vage angsten, die ze geen naam kunnen geven. Ze verklaren bang te zijn, maar weten niet waarvoor. Velen van hen lijden aan voorgevoelens en halen zich in het hoofd dat er een gruwelijk ongeluk of een andere ramp op komst is. Daarbij blazen ze hun irrationele angsten letterlijk op en worden door hun eigen angstvoorstellingen opgejaagd.
Zo kunnen ze zichzelf het leven tot een hel maken. Veel van datgene waarvoor ze angst koesteren, komt voort uit hun eigen "fantasie".

Vaak is er bij Hosta-mensen een mix tussen fascinatie en angst voor occulte zaken
- het enge gevoel, het kippenvel en de rechtovereind staande haren geldt allemaal als een "bewijs" dat ze met bovennatuurlijke krachten te doen hebben

Ze willen de angst niet loslaten, opdat ze onbewust vrezen daardoor de ervaring met occulte verschijnselen kwijt te raken.

Ook vaak zie je dat deze mensen pendelen, astrologie, kaartleggen voor de toekomst, alsof ze daardoor ongelukken of rampen kunnen voorkomen!
Natuurlijk heb ik niets tegen pendelen, astrologie of wat dan ook. Het wordt voor deze mensen wel vervelend als ze hierdoor hun leven laten bepalen.
Als je b.v. boodschappen moet doen of de staat oversteken en de pendel zegt: nee.
Dit als werkelijk voorbeeld uit mijn praktijk.
Mensen kunnen namelijk gemakkelijk slachtoffer worden van hun eigen wanen zoals bovengenoemd voorbeeld.
Het gevolg kan zijn: Een zichzelf waarmakende voorspelling.

De toekomst in het algemeen (niet hun financiële toekomst) kan hen als een zwaard boven het hoofd hangen.

Stel dat iemand een enorme angst voor de dood heeft. Ook hier geldt weer:

Heb je angst voor de dood en wat er daarna komt, dan is het Hosta-angst

Heb je angst voor het sterven en voor het lijden dat met de dood verbonden is dan is het Maskerbloem-angst.

Ook zie je dat bij volwassenen, kinderen en dieren ogenschijnlijke agressie kan ontstaan omdat zij zich bedreigd voelen.
Ik vind dat zelf bij dieren makkelijk herkenbaar.
Verleden week kwam er iemand in de praktijk met een hondje, die uit Roemenië was gekomen. Er is met dit hondje behoorlijk wat aan de hand, maar wat mij het eerst opviel was zijn Hosta-angst. De alertheid bij "alledaagse"dingetjes waarop hij heel fel leek te reageren terwijl het een heel lief en zacht dier is.
Ben benieuwd hoe het volgende maand met hem is.

Er kwam, alweer enkele jaren geleden, een jonge vrouw van 17 jaar met haar moeder bij mij.
De moeder was ten einde raad. Al 17 jaar waren zij en haar man niet één keer alleen weggeweest. De dochter kon niet alleen thuis blijven. Zij kon ook niet alleen onder de douche omdat de angst zo groot was. En 's avonds naar bed....nee, dat kon zij niet alleen. De moeder moest nog steeds bij haar zitten totdat zij in slaap viel.
De moeder was oververmoeid maar vond het haar taak om haar dochter, die toch zo bang was, bij te staan....ten alle tijde!

Na de dochter lange tijd met Hosta behandeld te hebben, vertelde zij mij als "grote overwinning" dat zij alleen kon douchen, maar haar moeder moest nog wel op de gang staan.
De keer daarop heb ik (in overleg met de moeder) geen Hosta in haar combinatieflesje gedaan en vertelde de dochter mij dat het nog steeds goed ging. (Ik had haar niet verteld dat Hosta uit de combinatie was).
Iedere keer, als zij beiden in de praktijk kwamen, vond ik dat de dochter zich zeer onprettig naar de moeder gedroeg. Op mijn vraag waarom ze haar moeder iedere keer zo afsnauwde, zei ze dat ze vond dat de moeder niet genoeg voor haar deed. Zij vond dat haar moeder er voor haar was, zij had haar tenslotte op de wereld gezet en ze had maar voor haar te zorgen!

En toen....ja, toen ben ik met andere remedies aan de gang gegaan. Zij had misschien wel wat last van Hosta-angst, maar wat ze vooral deed was haar moeder te manipuleren met haar angst zodat de moeder een gewillige slaaf van haar dochter geworden was. En toen eindelijk de moeder "aan de remedies" ging, kon de dochter niet meer manipuleren. Uiteindelijk is het met de dochter en moeder allemaal goed gekomen. Maar dit heeft best wel indruk op me gemaakt en ben ik deze case nooit vergeten.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.