Kerspruim – Prunus cerasifera

kerspruimKerspruim-mensen/kinderen hebben veel innerlijk onrust, ze hebben het gevoel op een kruitvat te zitten of denken ieder moment te kunnen ontploffen.
Ze hebben een panische angst hun zelfbeheersing te verliezen en hierdoor een ander of zichzelf iets aan te doen.
Ook kunnen zij last hebben van dwangvoorstellingen en waanideeën, soms alsof er duistere, negatieve en destructieve krachten aan de gang zijn.

Dit laat zich vaak in hun gedrag zien in de vorm van hyperventilatie, tandenknarsen of nagelbijten, constant frunniken, spanning in de kaken, een gevoel van gejaagdheid, dwangmatig keelschrapen, nerveuze jeuk, zenuwtrekjes. De innerlijke onrust die daarbij hoort en/of innerlijke onrust berust op een extreme innerlijke druk ten gevolge van verdringing van negatieve emoties.

De bloesemremedie Kerspruim zorgt ervoor dat het dwangmatige verdwijnt, je hoeft geen nagels meer te bijten, of te tandenknarsen, en zorgt ervoor dat je dieper en beter kunt ademhalen.
De panische angst om alle zelfbeheersing te verliezen, die je kan drijven tot aan de rand van vertwijfeling, lost op.

Door de bloesemremedie Kerspruim verdwijnt hyperventilatie, echter de werkelijke oorzaak ligt vaak dieper.
De oorzaak van hyperventilatie, tandenknarsen, nagelbijten enz. ligt meestal in het verleden doordat er een trauma is ontstaan. Het kan zijn dat de geboorte hier voor verantwoordelijk is. En dan bedoel ik complicaties bij de geboorte zoals een vacuümextractor, tanggeboorte, navelstreng om de hals, keizersnede of een geboorte die kunstmatig is ingeleid. Of ieder ander trauma, dat op de één of andere manier niet goed is verwerkt en zich later laat zien als een enorme innerlijke spanning waarvan je soms de oorzaak niet (meer) weet.

Lichamelijk kan zich dit laten zien door klachten linksonder op de rug die beginnen bij de 4e lendenwervel en eindigen bij het stuitje.

De bloesem remedie Kerspruim heeft een relatie met de drievoudige verwarmer meridiaan. Volgens de traditionele leer van Chinese acupunctuur is dit een zuiver fijnstoffelijk orgaan, waarvoor op het grofstoffelijke niveau geen pendant (gelijke) te vinden is.

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.