Madeleine Meuwessen
ALS JE HET LEVEN SNAPT, BEGRIJP JE DE WERELD NIET.

Kerspruim - Prunus cerasifera

kerspruimKerspruim-mensen/kinderen hebben veel innerlijk onrust, ze hebben het gevoel op een kruitvat te zitten of denken ieder moment te kunnen ontploffen.
Ze hebben een panische angst hun zelfbeheersing te verliezen en hierdoor een ander of zichzelf iets aan te doen.
Ook kunnen zij last hebben van dwangvoorstellingen en waanideeën, soms alsof er duistere, negatieve en destructieve krachten aan de gang zijn.

Dit laat zich vaak in hun gedrag zien in de vorm van hyperventilatie, tandenknarsen of nagelbijten, constant frunniken, spanning in de kaken, een gevoel van gejaagdheid, dwangmatig keelschrapen, nerveuze jeuk, zenuwtrekjes. De innerlijke onrust die daarbij hoort en/of innerlijke onrust berust op een extreme innerlijke druk ten gevolge van verdringing van negatieve emoties.

De bloesemremedie Kerspruim zorgt ervoor dat het dwangmatige verdwijnt, je hoeft geen nagels meer te bijten, of te tandenknarsen, en zorgt ervoor dat je dieper en beter kunt ademhalen.
De panische angst om alle zelfbeheersing te verliezen, die je kan drijven tot aan de rand van vertwijfeling, lost op.

Door de bloesemremedie Kerspruim verdwijnt hyperventilatie, echter de werkelijke oorzaak ligt vaak dieper.
De oorzaak van hyperventilatie, tandenknarsen, nagelbijten enz. ligt meestal in het verleden doordat er een trauma is ontstaan. Het kan zijn dat de geboorte hier voor verantwoordelijk is. En dan bedoel ik complicaties bij de geboorte zoals een vacuümextractor, tanggeboorte, navelstreng om de hals, keizersnede of een geboorte die kunstmatig is ingeleid. Of ieder ander trauma, dat op de één of andere manier niet goed is verwerkt en zich later laat zien als een enorme innerlijke spanning waarvan je soms de oorzaak niet (meer) weet.

Lichamelijk kan zich dit laten zien door klachten linksonder op de rug die beginnen bij de 4e lendenwervel en eindigen bij het stuitje.

De bloesem remedie Kerspruim heeft een relatie met de drievoudige verwarmer meridiaan. Volgens de traditionele leer van Chinese acupunctuur is dit een zuiver fijnstoffelijk orgaan, waarvoor op het grofstoffelijke niveau geen pendant (gelijke) te vinden is.

Madeleine Meuwessen

*Bloesem remedies geen vervanging zijn voor medicatie. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.

Gebruik van Bloesem Remedies

Het belangrijkste bij bloesem remedies is de innamefrequentie. Bloesem remedies kunnen het beste zo vaak mogelijk op een dag worden ingenomen met als gouden richtlijn; 4 tot 6 x per dag, met 4 druppels per keer vanuit het doseerflesje. Om bloesem remedies en een gebruikersflesje volgen hier de eenvoudige stappen; neem een schoon en ongebruikt pipetflesje van 30ml. Eerst wordt het pipetflesje gevuld met bronwater. Hierna voeg je één theelepel cognac toe als conserveringsmiddel, daarna voeg je de bloesem remedies toe.

Neem het stockflesje of stockflesjes van de gekozen bloesem remedies en doe van elk 3 druppels in het 30ml. pipetflesje. Een tweede gouden richtlijn is; 1 druppel uit het stock flesje / stock bottle op 10ml. bronwater. Voor gebruik hoeft het flesje niet geschud te worden omdat het slechts de trillingen van de planten bevat en geen daadwerkelijke stoffelijke inhoud heeft.

Vervolgens neemt men 4 druppels uit het gebruikersflesje en druppel deze onder de tong. Indien je het pipetje met de tong aanraakt, kan er schimmel ontstaan in het flesje. Herhaal de inname van de bloesem remedies minimaal 4 tot 6 keer per dag.

Bloesem remedies zijn geen vervanging voor medicatie en vervangen geen artsen of medisch specialisten. Graag wil ik hierbij benadrukken dat u in geval van twijfel altijd een arts dient te raadplegen.